Реферат: Ситуаційний аналіз. Аналіз основних ринкових проблем

Аналіз основних ринкових проблем визначається сучасною концепцією стратегічного управління, що забезпечує ефективну роботу підприємства в умовах ринку. За термінологією німецьких економістів, ця концепція одержала назву «контролінг». Вона сформувалася протягом останньої чверті минулого століття у відповідь на постійні та швидкі зміни в економіці, у зовнішньому середовищі підприємства. Стратегічне управління підприємством потребувало розвитку стратегічного аналізу.

Стратегічний аналіз містить:

аналіз зовнішнього середовища;

управлінське обстеження підприємства;

аналіз стратегічних альтернатив (він завершується вибором стратегії).

Возможно вы искали - Доклад: Спорные вопросы взимания налога с продаж

Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, за допомогою якого розроблювачі стратегічного плану оцінюють зовнішні щодо організації фактори, щоб визначити можливості й загрози для підприємства за трьома напрямками:

зміни, що впливають або можуть впливати на стратегію;

фактори, що являють загрозу для поточної стратегії;

фактори, що визначають нові можливості досягнення цілей підприємства.

При цьому в процесі аналізу необхідно дати відповіді на три конкретних питання:

Похожий материал - Реферат: Введение в экономическую теорию

який стан підприємства в даний час?

як досягти бажаного положення в майбутньому?

які потрібно вжити заходи для досягнення бажаного положення підприємства?

Фактори зовнішнього середовища бажано аналізувати за наступ-ними сферами:

Економіка. Поточний і прогнозований стан економіки може мати вирішальне значення для підприємства.

Очень интересно - Курсовая работа: Роль и место совместных предприятий в нефтехимическом комплексе РФ и РТ

Політика. Необхідно стежити за нормативними документами місцевої, регіональної влади і державних органів влади і управління, що визначають політику щодо підприємств.

Ринки. Мінливе зовнішнє ринкове середовище має являти собою сферу постійної уваги аналітиків підприємств.

Технології. Економічний аналіз нових технологій має визначати їх найбільш перспективні види і типи, у тому числі у виробництві, проектуванні, торгівлі, зв’язку.

Міжнародні економічні відносини. Загрози і можливості можуть виникати в результаті змін міжнародних відносин.

Конкуренція.

Вам будет интересно - Курсовая работа: Определение себестоимости производства 1 м3 СЖБК

Соціальна поведінка і соціальні чекання. До них відносяться переважаючі у суспільстві почуття стосовно підприємництва. Часто соціальні фактори створюють найбільш великі проблеми для підприємств.

Аналіз основних ринкових проблем є частиною управлінських обстежень, що являють собою оцінку функціональних сфер діяльності підприємства й аналіз, спрямований на виявлення її стратегічно сильних і слабких сторін.

Управлінське обстеження містить п’ять основних сфер і напрямків діяльності: маркетинг, фінанси, бухгалтерський облік, виробництво, людські ресурси, культуру й невеликий опис організації.

У маркетингу необхідно виділити сім сфер аналізу:

1. Частка ринку і конкурентоспроможність (про останню поговоримо у підрозділі 2.3). Частка ринку в відсотках до його загальної ємності є істотною метою діючих підприємств. У процесі аналізу необхідно установити тенденції зміни частки ринку підприємства порівняно з конкурентами.

Похожий материал - Реферат: Проблемы малого бизнеса в России

2. Розмаїтість і якість номенклатури товарів і послуг. Підприємства мають їх активно розширювати. Номенклатура має бути оптимальною за прибутковістю, що не слід змішувати з максимізацією прибутку. Аналіз має дати оцінку відхилень від оптимальності.

3. Ринкова демографічна статистика. Необхідно оцінити проблеми, пов’язані зі змінами на ринках і в інтересах споживачів.

4. Дослідження і розробки. У конкурентному середовищі вкрай необхідні дослідження і розробки нових, кращих товарів і послуг.

5. Перед- і післяпродажне обслуговування клієнтів . Одним з найслабкіших місць у сучасному підприємництві України є функція обслуговування. Ефективне обслуговування допомагає продати більше товарів, воно дозволяє сформувати і зберегти лояльність клієнтів. Багато підприємств можуть установлювати високі ціни завдяки чудовому обслуговуванню.

К-во Просмотров: 99