Реферат: Ситуаційний аналіз. Аналіз основних ринкових проблем

1. Витрати (витрати виробництва).

2. Ціни конкурентів.

3. Величина попиту (чим вищий попит, тим нижча ціна).

4. Транспортні витрати.

5. Накидки, знижки, мито, податки.

Возможно вы искали - Доклад: Спорные вопросы взимания налога с продаж

6. Реклама й інші елементи стимулювання збуту.

Існує п’ять етапів розробки цінової стратегії:

1. Формулювання мети ціноутворення.

2. Загальна політика ціноутворення.

3. Безпосередньо цінова стратегія.

Похожий материал - Реферат: Введение в экономическую теорию

4. Реалізація цінової стратегії.

5. Пристосування цін.

1. Формулювання мети ціноутворення – існує три цілі, що можуть ставитися підприємством при визначенні стратегії цін, котрі можуть досягатися при орієнтуванні:

а) на збут,

б) прибуток,

Очень интересно - Курсовая работа: Роль и место совместных предприятий в нефтехимическом комплексе РФ и РТ

в) існуючий стан справ.

2. Загальна політика ціноутворення. Сутність загальної політики ціноутворення – погоджування цілей ціноутворення з іншими виробничо-економічними рішеннями фірми.

3. Безпосередньо цінова стратегія – базується на трьох взаємозалежних підходах:

витратах;

попиті споживача;

Вам будет интересно - Курсовая работа: Определение себестоимости производства 1 м3 СЖБК

конкуренції.

4. Реалізація цінової стратегії. Існують різні варіанти реалізації цінової стратегії. Основні підходи:

установлення стандартних і непостійних цін;

використання єдиних і гнучких цін;

взаємозв’язок ціни і якості;

Похожий материал - Реферат: Проблемы малого бизнеса в России

використання концепції цінового лідерства;

установлення цін на масові закупівлі;

використання практики цінових ліній.

5. Пристосування цін. Сутність пристосування полягає в реалізації цінової стратегії за допомогою накидок, компенсацій і т.п.

К-во Просмотров: 97