Реферат: Рефлекси в регуляції постави

Зміст

Вступ. 2

1. Загальна характеристика постави. 3

2. Поняття про рухову діяльність. 4

3. Рефлекторна природа м'язового тонусу. 5

Возможно вы искали - Реферат: Критерии эффективности здорового образа жизни

4. Значення різних відділів головного мозку в регуляції тонусу скелетних м'язів 7

5. Настановні рефлекси. 9

Висновки. 13

Список використаної літератури. 15


Вступ

Похожий материал - Реферат: Эффективность деятельности медицинских учреждений

Постава — положення, що приймає людське тіло, розташування тіла, голови і кінцівок стосовно один одного.

З терміном «постава» зв'язаний цілий ряд досить складних понять з області фізичної культури, фізіології і біомеханіки людини: положення тіла, поза, стояння, ходіння.

Постава характеризується відносною нерухомістю. Розповсюджені пози людини — ортоградна (поза стоячи, сидячи) і горизонтальна (лежачи, навколішках). Вивчається біомеханікою, фізичною культурою і фізіологією. Поза як правило підтримується за рахунок балансу сегментів тіла, тонічної напруги м'язів, що підтримують суглобні кути, і взаємодії з опорою.

Регуляція постави складна і здійснюється за участю різних рівнів центральної нервової системи, а при довільних змінах постави — і кори головного мозку.


1. Загальна характеристика по стави

Очень интересно - Реферат: Дефект межжелудочковой перегородки

Поставою називається закріплення частин кістяка у визначеному положенні.

Організація постави необхідна для подолання сили земного тяжіння. Постава людини служить для збереження рівноваги тіла в стані рухового спокою і при виконанні статичної чи динамічної роботи, а також для фіксації ряду суглобів, необхідної для здійснення руху в інших суглобах.

При багатьох видах трудової і спортивної діяльності людині приходиться приймати нові незвичайні постави, без яких неможливий рух. Постава, прийнята при роботі, називається робочою позою. Правильна її організація сприяє підвищенню працездатності людини. Нарешті, велике значення мають передробочі зміни постави, що заздалегідь компенсують можливі зміни центра ваги тіла і запобігають його падіння, а також перешкоджають дії реактивних сил. Реакції підтримки постави забезпечуються найчастіше тонічною напругою м'язів, а при великих навантаженнях і при корекціях, фазними скороченнями м'язів, що виправляють поставу.

Під час відпочинку чи виконання роботи людина вибирає найбільш зручну позу, при якій можливо мінімальна напруга скелетних м'язів. Організація такої оптимальної пози часто вимагає тривалого тренування. Наприклад, при стрілянині з положення стоячи тільки у висококваліфікованих стрільців тонічна активність м'язів, що забезпечують стояння, мінімальна (на електроміограмі реєструється найменша електрична активність м'язів). У спортсменів низької кваліфікації і новачків спостерігається значна напруга цих м'язів.

Частковим випадком реакцій постави є підтримка заданого зусилля м'яза і заданого суглобного кута. Зусилля м'язів не зберігаються постійними. Щораз, коли м'яз розслаблюється і виникають відхилення від заданого чи зусилля від визначеного положення кісток, з'являються невеликі фазні скорочення працюючих м'язів, що виправляють ці відхилення. Наростання зусилля м'язів досягається завдяки збільшенню числа активних альфа-мотонейронів спинного мозку. Таким чином, збереження постійного зусилля і суглобного кута підтримується як тонічними, так і фазними скороченнями м'язів.

Вам будет интересно - Реферат: Ритмы, которые управляют миром

Відомо, що людина може (особливо в результаті м'язового тренування) дуже точно дозувати зусилля своїх м'язів і визначати положення суглобів. Інформацію про положення кінцівок повідомляють у кору великих півкуль багато рецепторів — м'язові і сухожильні, зорові, шкірні, але особливо велике значення мають рецептори суглобних сумок.

Позно-тонічні реакції м'язів часто бувають короткочасними, тому що виникають тільки у визначені фази руху. Вони сприяють, зокрема, фіксації суглобів при відштовхуванні від опори в процесі ходьби. Електроміографічні дослідження ходи показали, що поряд з роботою м'язів-антагоністів, що викликають згинання і розгинання нижніх кінцівок (наприклад, переднього великогомілкового м'яза і ікроножного м'яза ноги), у фазу відштовхування носком від опори відбувається тонічна напруга м'язів стопи, що фіксують її звід.

2. Поняття про рухову діяльність

Рухова діяльність містить у собі процеси здійснення рухових актів і процеси підтримки пози.

В основі рухової діяльності людини лежать 2 форми механічної реакції м'язових волокон:

Похожий материал - Реферат: Цитофизиология С-клеток щитовидной железы

їх фазне (тетанічне) скорочення

тривала тонічна напруга.

Фазна діяльність забезпечує швидкі і сильні скорочення м'язів при виконанні рухів, а також корекції постави. Ці скорочення здійснюються швидкими руховими одиницями. Тонічна напруга відрізняється від фазної повільним розвитком, більшою економічністю, перевагою ізометричного режиму і переважною участю повільних рухових одиниць. Вона лежить в основі підтримки визначеної пози тіла. Якщо при підтримці постави потрібно значне зусилля м'язів (наприклад для виконанні кута в упорі), то включаються фазні скорочення м'язів.

Процеси підтримки постави і рухових актів скелетних м'язів тісно зв'язані між собою. З одного боку, руху завжди відбуваються на тлі визначеної пози тіла; з іншого боку, процеси підтримки постави забезпечуються не тільки тонічною напругою м'язів, але і їх фазною діяльністю.

К-во Просмотров: 50