Реферат: Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

1. Первинний облік руху виробничих запасів

2. Первинний облік руху продукції рослинництва

3. Первинний облік руху продукції тваринництва

4. Організація складського обліку

5. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів, готової продукції


1. Первинний облік руху виробничих запасів

Возможно вы искали - Реферат: Кормление жеребят

Значну частину виробничих запасів ( паливо, запасні частини, мінеральні добрива) сільськогосподарські підприємства придбають. Основним первинним документом на прибуткування матеріальних цінностей, що надходять від підприємств постачальників є рахунок-фактура. До рахунків-фактур можуть додаватися і інші документи постачальників: товарно-транспортні накладні, квитанції тощо.

Основними документами якими оформляють відпуск виробничих запасів зі складу в місця використання є накладні (внутрішньогосподарського призначення) (ф. № 87) та лімітно-забірні карти на отримання матеріальних цінностей (ф. № 117), на отримання запасних частин (ф. № 117а).

Разовий відпуск виробничих запасів здійснюється на підставі накладної внутрішньогосподарського призначення (ф. №87). Для оформлення систематичного відпуску виробничих запасів, що використовуються на підприємстві застосовують лімітно-забірні карти.

На підставі накладних та лімітно-забірних карт виробничі запаси відпускаються зі складу в місця їх використання: бригади, ферми тощо. При використанні виробничих запасів у виробництві їх списують у витрати на підставі спеціалізованих актів.

Акт про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів та гербіцидів (ф. № 118) застосовують для списання у витрати добрив і ядохимікатів на відповідні культури. Його складає агроном по закінчені внесення добрив і ядохімікатів.

Похожий материал - Дипломная работа: Совершенствование системы внутрихозяйственных экономических отношений в сельскохозяйственном

Списання витрачених нафтопродуктів здійснюється на підставі дорожніх листів вантажного автомобіля, дорожніх листів трактора, облікових листів тракториста-машиніста.


2.Первинний облік руху продукції рослинництва

Документальне оформлення руху зерна

Для обліку надходження зерна від урожаю передбачено використання декількох варіантів документального оформлення, а саме:

- талони для обліку зерна;

- путівки на вивіз продукції з поля;

- реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля.

Очень интересно - Реферат: Комнатные растения целители

Сільськогосподарське підприємство обирає один із трьох методів обліку врожаю зернової продукції.

Облік зерна на току

Зерно нового урожаю, як правило, підлягає доробці (очищенню, сортуванню, сушінню), що оформляється Актом на сортування і сушіння продукції рослинництва (с.-г. об., ф. № 82).

Вибуття зерна з току (складу, комори) здійснюється за такими первинними документами :

· внутрішньогосподарське переміщення зерна, переміщення зерна від однієї матеріально-відповідальної особи до іншої – з току на склад, до іншого місця зберігання чи використання у підприємстві оформляється Накладною внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87);

· для відправки зерна за межи підприємства в бухгалтерії підприємства виписується Товарно-транспорта накладна ф. № 1-ТН;

Вам будет интересно - Реферат: Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукуру

· після закінчення сівби та приймання цих робіт керівником підприємства чи іншою уповноваженою особою агрономом складається Акт витрачання насіння і садивного матеріалу (ф. № 119). Акт є підставою для списання у бухгалтерії сільськогосподарського підприємства витраченого на посів зерна.

Дані документи з обліку відправлення зерна з току на склади, елеватор, на переробку, сушіння і очищення по кожній культурі і сорту записують у Реєстр документів на вибуття продукції (с.-г. об., ф. № 79).

Щоденно в кінці робочого дня по кожній культурі і сорту завідуючий током (комірник) складає Відомість руху зерна та іншої продукції (ф. № 80).

Документальне оформлення оприбуткування не зернової продукції

Оприбуткування продукції садівництва, овочівництва, картоплі та баштанних культур здійснюється на підставі Щоденника надходження сільськогосподарської продукції (ф. № 81). Даний документ щодня складає бригадир на всю бригаду в одному примірнику.

В міру надходження продукції від працівників, на підставі зважування здійснюють запис у щоденник, зазначаючи дату, назву продукції, прізвище осіб від яких прийнято продукцію.

Первинний облік руху кормів

Похожий материал - Реферат: техника

Корми, згодовані худобі шляхом випасу, на складі та в бухгалтерії підприємства не оприбутковуються. Кількість згодованих кормів визначають головний агроном і головний зоотехнік господарства шляхом зважування урожаю з контрольних ділянок. На підставі цього розрахунку складають Акт на оприбуткування пасовищних кормів ( ф. № 93). Витрати по вирощуванню та доглядом пасовищних кормів списують у витрати по утриманню тих груп тварин які користувалися випасами.

Заготовлені грубі і соковиті корми приймає спеціальна комісія, що призначається керівником сільськогосподарського підприємства. В склад комісії входять головний агроном, головний зоотехнік, бригадир під керівництвом якого проводилось скирдування, буртування чи силосування.

За результатами роботи комісія складає Акт приймання грубих та соковитих кормів (ф. № 92) в двох примірниках.

Відпуск кормів зі складів або інших місць збереження для годування худоби здійснюється по відомості витрат кормів (ф. № 94).


3.Первинний облік руху продукції тваринництва

К-во Просмотров: 207