Курсовая работа: Гідроенергетика України

Основною гідрологічною характеристикою є середній багаторічний стік, або норма річного стоку.

Найбільшою водоносністю відрізняються річки Карпат, стік яких значною мірою залежить від висоти басейна.

При використанні енергетичних ресурсів малих річок велике значення має стан льодоставу на річках взимку. Це особливо важливо для мікро-ГЕС, які використовують кінетичну енергію потоку річок.

Енергетичний потенціал малих річок України наведено в табл.4, а його розподіл по областях України - у табл.5.

Таблиця 4.

Гідроенергетичний потенціал малих річок України

Загальний потенціал Технічний потенціал Доцільно економічний потенціал
млрд. кВт*год/рік млн. т у.п./рік млрд. кВт*год/рік млн. т у.п./рік млрд. кВт*год/рік млн. т у.п./рік
12,5 4,5 8,3 3,0 3,7 1,3

Таблиця 5.

Розподіл загального гідроенергетичного потенціалу малих рік по областях України

Область Потенціал, млн. кВт*год/рік
Автономна Республіка Крим 211,0
Київська 200,0
Вінницька 360,0
Волинська 115,2
Дніпропетровська 101,2
Донецька 189,0
Житомирська 336,0
Закарпатська 4532,0
Запорізька 50,5
Івано-Франківська 399,0
Кіровоградська 170,0
Луганська 436,0
Львівська 1814,0
Миколаївська 156,8
Одеська 37,5
Полтавська 396,0
Рівненська 304,0
Сумська 298,0
Тернопільська 427,2
Харківська 268,0
Херсонська 2,2
Хмельницька 303,5
Черкаська 331,0
Чернівецька 883,7
Чернігівська 178,2
Усього по Україні 12500

З початку 20-х років в Україні нараховувалося 84 гідроелектростанції загальною потужністю 4000 кВт, а наприкінці 1929 року - вже 150 станцій загальною потужністю 8400 кВт, серед них Вознесенська (840 кВт), Бузька (570 кВт), Сутиська (1000 кВт) та ін. 1934 року було введено в експлуатацію Корсунь-Шевченківську ГЕС (2650 кВт), яка за своїми технічними показниками була однією з найкращих станцій того часу.

Возможно вы искали - Реферат: Автомобильные генераторы переменного тока

У післявоєнний період електрифікація сільського господарства теж ґрунтувалася на збільшенні потужностей та поліпшенні техніко-економічних показників малих електростанцій.

На початку 50-х років кількість збудованих малих гідроелектростанцій в Україні становила 956 із загальною потужністю 30 тис. кВт. Однак через розвиток централізованого електропостачання та стійку тенденцію до концентрації виробництва електроенергії на потужних тепло- та гідростанціях будівництво малих ГЕС було зупинено. Почалась їх консервація, демонтаж, сотні малих ГЕС було зруйновано.

Сьогодні в Україні збереглося всього 48 малих гідроелектростанцій, більшість яких потребує реконструкції. До них відносяться такі порівняно потужні станції, як Теребле-Рикська, Гайворонська, Корсунь-Шевченківська, Стеблівська, Ладижинська та інші.

Технічний стан діючих ГЕС характеризується значно або цілком зношеним основним гідросиловим, гідротехнічним і електротехнічним устаткуванням; наявністю несправностей у спорудженнях напірного фронту, що можуть з'явитися причиною виникнення аварійних ситуацій; замуленням водоймищ; ростом забору води на неенергетичні потреби; розмивами кріплень водозливних і берегових ділянок нижніх б'єфів тощо.

Розвиток малої гідроенергетики України передбачає:

Похожий материал - Курсовая работа: Гідродинамічне глісування

· оновлення та реконструкцію наявних і діючих міні-ГЕС;

· будівництво нових міні-ГЕС в районах децентралізованого енергопостачання;

· будівництво міні-ГЕС в регіонах централізованого енергопостачання на наявних перепадах водосховищ та водотоків;

· нове будівництво з концентрацією напору.

Мала енергетика України через її незначну питому вагу (0,2%) в загальному енергобалансі не може суттєво впливати на умови енергозабезпечення країни. Однак експлуатація малих ГЕС дає можливість виробляти близько 250 млн. кВт*год електроенергії на рік, що еквівалентно щорічній економії до 75 тис. тонн дефіцитного органічного палива.

Очень интересно - Реферат: Лазеры на иттрий-алюминиевом гранате

За оцінками Світової енергетичної ради, економія органічного палива за рахунок малої гідроенергетики у загальному виробництві енергії на 2020 рік буде складати 69 та 99 млн. т у.п. для відповідно мінімального та максимального варіантів розвитку.

3. Аналіз ефективності малої гідроенергетики України.

Значні енергетичні ресурси малих річок (загальні - 2300...2400 МВт, технічні - 1600...1700 МВт, першочергові - 600...700 МВт) практично не використовуються. Розрахунки показують, що розвиток малої гідроенергетики в Україні забезпечить надійне енергопостачання споживачів промислового і житлово-комунального господарства сіл та районних центрів, інтенсивний розвиток сільського господарства, поліпшить стан соціальної сфери та екології. Для регіонів Західної України впровадження МГЕС дасть значний вклад в енергозабезпечення.

Для малої гідроенергетики характерна технологічна освоєність одержання електроенергії, висока надійність та гарантійність, економічна конкурентноздатність, наявність водосховищ, високі екологічні властивості, зацікавленість місцевих органів влади і населення.

Конкурентноздатність малої гідроенергетики може зацікавити інвесторів різних форм власності.

Визначено заходи по впровадженню об'єктів малої гідроенергетики (загальна потужність 610 МВт):

Вам будет интересно - Реферат: Характеристика электроэнергетики Тюменской области

· відновлення старих МГЕС;

· будівництво МГЕС на існуючих водоймищах України та ірігаційних каналах;

· використання водотоків технічних та комунальних систем водопостачання і водовідведення;

МГЕС в нових створах на річках Західної України, які одночасно будуть виконувати функцію боротьби із паводками.

Відібрано проекти, які можуть забезпечити створення найбільш характерних і показових демонстраційних об'єктів (сумарна потужність 7,31 МВт). Ці демонстраційні об'єкти можна відбудувати в стислі строки (1998-1999 рр.), по них вже проведено попередні дослідження, визначено замовників, проектні і будівельні установи, постачальників обладнання, є також активна підтримка з 6оку обласних адміністрацій.

Похожий материал - Реферат: Нелинейные электрические цепи в режиме постоянного тока

Для першочергового впровадження на першому етапі реалізації Програми розвитку гідроенергетики України у 1998-2000 роках відібрано 2 найважливіші проекти за напрямом "Мала гідроенергетика":

· відновлення малих ГЕС на річках Гнилий Тикач та Гірський Тикач (Черкаська обл.);

· МГЕС на р. Збруч (Хмельницька і Тернопільська обл.).

Відповідно до оцінок науково-технічного і виробничого потенціалу малої гідроенергетики обсяги впровадження до 2010 року становитимуть 617 МВт, загальна економія паливно-енергетичних ресурсів при цьому становитиме 16,9 млн. т у.п.

К-во Просмотров: 140