Курсовая работа: Гідроенергетика України

Зведені показники ефективності впровадження малої гідроенергетики представлені в таблиці 7.

Реалізація намічених заходів створить умови для широкого впровадження МГЕС, які мають терміни окупності 4...6 років. Питомий показник впровадження малої гідроенергетики - 139,3 грн./т у.п. Вартість заміщення палива (економія 3007 тис.т у.п./рік) досягає 418 млн.грн., у тому числі по етапах:

· 2000 рік - 67,6 тис.т у.п./рік;

· 2005 рік - 1532,6 тис.т у.п./рік;

· 2010 рік - 3007,6 тис.т у.п./рік.


Возможно вы искали - Реферат: Автомобильные генераторы переменного тока

Таблиця 5.

Загальні джерела фінансування та очікувані результати по розділу "Мала гідроенергетика"

Термін впровадження Обсяги фінансування, млн. грн. Очікувані результати
Початок Кінець НДР і ПКР Капітальні вкладення Державний бюджет Місцеві бюджети

Власні

кошти підпри-ємства

Поза-бюджетні кошти

Інші

джерела

Впро-вадження,

МВт

Енерго-ресурсів,

тис. т у.п.

1998 33,1 1,05 32,05 1,05 3,05 - 18,2 10,8 6,8 -
1999 113,9 1,36 112,54 1,36 7,54 0,2 89,0 15,8 24,81 11,6
2000 179,2 0,40 178,71 0,40 10,3 - 152,9 15,5 86,76 67,6
2001 2005 600,8 - 600,8 - 14,4 - 545,4 41,0 200,0 4733,0
2006 2010 1060,0 - 1060,0 - 10,0 - 1050,0 - 300,0 12088,0
1998 2010 1987,0 2,9 1984,1 2,9 45,3 0,2 1855,5 83,1 617,3 16900,0

Таблиця 6.

Зведені показники ефективності впровадження малої гідроенергетики

Показники Рік впровадження
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.Кількість установок, шт. 24 92 160 190 224 256 280 293 312 342 375 402 435
2. Потужність, МВт 6,8 30,5 117,3 157,3 197,3 237,3 277,3 317,3 377,3 437,3 497,3 557,3 617,3
3. Заміщення традиційного палива, тис. т у.п. - 11,6 67,6 360,6 653,6 946,6 1239,6 1532,6 1827,6 2122,6 2417,6 2712,6 3007,6
4. Вартість виробленої продукції, млн. грн. - 1,61 9,4 50,1 90,9 131,6 172,3 213,0 254,0 295,0 336,0 377,0 418,0
5. Загальні витрати, млн. грн. 33,1 113,9 179,2 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 212,0 212,0 212,0 212,0 212,0
6. Прибуток, млн. грн. - - - - - 11,1 51,8 92,5 42,0 83,0 124,0 165,0 206,0

7. Повернення коштів,

млн. грн.

- - 2,0 12,8 23,1 33,6 43,8 54,3 64,8 75,0 85,5 96,0 106,5
8. Надходження до бюджету, млн. грн. 16,55 56,76 94,5 85,3 105,7 129,4 161,9 194,5 245,6 278,4 311,2 344,0 376,8

9. Кошти, що передбачаються на заходи з енергозбереження,

млн. грн

4,97 17,03 28,35 25,59 31,71 38,8 48,6 58,4 73,7 83,5 93,4 103,2 113,0

4. Еколого-економічні аспекти регіональної гідроенергетики.

Похожий материал - Курсовая работа: Гідродинамічне глісування

В умовах України, майже не забезпеченої власними енергетичними ресурсами, великого значення набуває проблема енергетичної незалежності.

На території України нараховується майже 630 тисяч малих рік і приток до них, потенційна енергія яких може замінити декілька десятків атомних реакторів Чорнобильської АЕС. Крім того, нетрадиційні системи МГЕС, розроблені НПК «Прометей» не потребують великого перепаду б'єфів і, отже, не затоплять пройми річок, що дуже важливо в екологічному відношенні. Малі ГЕС не потребують великих ЛЕП, а отже, зменшуються витрати металу на опори, струмопроводи і т.п., все це економічно вигідно.

У зв'язку з тим, що в Україні залишилося багато гребельних затворів малих рік, загат водяних млинів, що мають водоскиди, їх можна використовувати для водозабору МГЕС, що значно спростить будівництво МГЭС і скоротить терміни запровадження їх у лави діючих. Для впровадження нової технології МГЭС потрібно тільки фінансування. Окупність МГЕС висока (порядку 2-3 роки), із чого випливає, що впроваджувати їх вигідно. Розглянемо, на прикладі одного з регіонів України – Житомирської області, можливості і ефективність впровадження малої гідроенергетики.

У зоні Полісся Житомирської області є готові греблі на ріках Ірша, Уборть, Жерев, Случ, Словечна, Стружка. На готових греблях цих рік пропонується побудувати ряд МГЕС загальною потужністю 15-20 МВт. Цьому може сприяти Закон України ²Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській обл.², що ввійшов у силу з 1 січня 2000 року, підписаний Президентом 3-го грудня 1999 р.

Згідно з цим Законом в зону пріоритетного розвитку ввійшли 9 північних районів Житомирської області та міста Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський. Але пріоритетний розвиток будь-яких територій практично неможливий без достатньої кількості електроенергії. А саме її на Україні і в Житомирській області не вистачає. Про це свідчать часті відключення споживачів, особливо в зимовий період.

Очень интересно - Реферат: Лазеры на иттрий-алюминиевом гранате

У Житомирській області в наявності є велика кількість гребль на малих річках. В області в 50-х роках ХХ століття на цих греблях було побудовано більше 20 малих гідроелектричних станцій (МГЕС) загальною потужністю біля 5 МВт. Майже всі вони належали Міністерству сільського господарства колишньої УРСР, а точніше колгоспам. На сьогодні з них працює 2 чи 3. Решта зруйновані, але греблі збереглись. Правда, технічний стан більшості гребль потребує додаткового обстеження. Спорудження сільфонно-дереваційних МГЕС на наявних греблях могло б частково розв’язати проблему енергетичної безпеки територій пріоритетного розвитку. Сільфонно-дереваційні МГЕС навіть на малих річках з витратою води біля одного кубічного метра за секунду при наявних греблях дозволяють отримати потужність біля 1000 КВт Причому висота греблі великого значення не має.

Таким чином, займатися обладнанням наявних гребль, спорудженням на них сільфонно-дереваційних МГЕС з подальшим одержанням дешевої електроенергії ми вважаємо одним з головних завдань для територій пріоритетного розвитку в Житомирській області. Це завдання може бути вирішене не за один рік і без первинних інвестицій при його розв’язанні тут не обійтись, оскільки у держави ці кошти не передбачені. Але починати необхідно, оскільки собівартість електроенергії, після терміну окупності, буде 0,05 грн.

Кількість водосховищ на території пріоритетного досягає майже півтора десятка. При господарському підході вони можуть бути тим джерелом дешевої екологічно чистої енергії, якої так не вистачає в області. Гідроелектростанції у своїй роботі не потребують великих затрат, не потребують палива і можуть працювати необмежено довго. Не використовувати вже побудовані греблі, які стоять і будуть стояти, це верх безгосподарності.

До того ж, використання малих гідростанцій дозволяє зменшити довжини ліній електропередач високої напруги, що дає змогу економії кольорових металів і найголовніше зменшити електромагнітне навантаження на навколишнє середовище. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності…» дає змогу використати енергетичний потенціал водних ресурсів Житомирщини. А сам потенціал досить високий: в області майже десять відносно великих і багато малих річок, майже сорок водосховищ з загальною площею водного дзеркала 6756 гектарів і корисною ємністю 135,66 млн. кубічних метрів води.

Для прикладу візьмемо місто Бердичів. Воно розташоване на річці Гнилоп’ять, яка є основною річкою Бердичівського району. Річка Гнилоп’ять протікає з півдня на північ територіями Вінницької області і по територіях Бердичівського і Житомирського районів Житомирської області. Загальна площа водозабору річки становить 1200 квадратних кілометрів. Середня багаторічна витрата води становить 3,68 метрів кубічних в секунду (спостереження проводились в селі Головинка Житомирського району на протязі 40 років). Річка Гнилоп’ять належить до несудохідних річок і на всій її довжині на ній побудовано біля 10 гребль з водосховищами. З них 7 водосховищ знаходиться на території Бердичівського району. Дані про водосховища представлені в таблиці 7.


Таблиця 7

Водосховища Житомирської області.

Назва водосховища Місце знаходження Площа водного дзеркала (га) Корисна ємність (м3 ) Примітки
Бердичівське м. Бердичів 95 1200000
Скраглівське Село Скраглівка Бердичівського району 90 1200000
Бистрицьке Село Бистрик Бердичівського району 88 1300000
Мирославське Село Мирославка Бердичівського району 62 1100000 Річка Гнилоп’ятка
Швайківське Село Швайківка Бердичівського району 50 1000000

Вам будет интересно - Реферат: Характеристика электроэнергетики Тюменской области

Існувала

ГЕС

Райківське Село Райки Бердичівського району Існувала Райківська ГЕС
Слободищенське

с.Слободище,

Бердичівського

Району

170 3300000

Похожий материал - Реферат: Нелинейные электрические цепи в режиме постоянного тока

Існувала

Слободищенська ГЕС

Розташування гребель і водосховищ на річці Гнилоп’ять дає можливість побудувати каскад гідровузлів загальною потужністю 10000 КВт, з загальною виробіткою електроенергії понад 90мільйонів Квт/год. за рік. Час будівництва і введення в експлуатацію одного гідровузла з гідроелектростанцією 4-8 місяців, в залежності від фінансування. Термін окупності однієї станції- 3,5 роки, а з урахуванням того, що м. Бердичів ввійшло в зону пріоритетного розвитку і до нього може бути застосований вищезгаданий Закон, то термін окупності скорочується до 1,5-2 років. Вартість будівництва одного гідровузла з електростанцією становить близько 500 тисяч доларі США, а всього каскаду– 3,5 мільйони. Спорудження каскаду гідроелектричних станцій на річці Гнилоп’ять вигідно і тому, що для будівництва останніх гідровузлів можуть бути використані кошти, заощаджені після терміну окупнос?

К-во Просмотров: 139