Курсовая работа: Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

Зміст

 

Реферат

Введення

1. Аналіз учбової документації

Возможно вы искали - Дипломная работа: Влияние игровой деятельности на развитие детей с интеллектуальными проблемами

1.1      Загальна характеристика

1.2      Аналіз учбового плану

1.3      Аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовці фахівця

1.4      Межпредметні зв’язки

1.5      Розробка фрагменту поурочно-тематичного плану

Похожий материал - Курсовая работа: Коммуникация как форма открытого действия при воспитании детей младшего дошкольного возраста

1.6      Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення за обраною темою

1.7      Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути залучена при вивченні теми

2. Організація і методика уроку обраної теми

3. Наочні засоби у викладанні та методика їх використання

Висновок

Очень интересно - Дипломная работа: Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

Список використаних джерел

 


Реферат

У даній курсовій роботі є 3 таблиці.

У курсовій роботі були охарактеризовані учбові документи, дана характеристика дисципліни «Виробниче навчання», розроблений перелік комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми, складений поурочно-тематичний план, план-конспект уроку, вивчена теоретична частина: «Наочні засоби у викладанні та методика їх використання.».

Вам будет интересно - Реферат: Формирование речи у дошкольников

Документи: КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, УЧБОВИЙ ПЛАН, ЗВЕДЕНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА


Вступ

Професійно-технічна освіта є складовою частиною системи утворення України. Професійно-технічна освіта – це комплекс педагогічних і управлінських заходів, направлених на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками у вибраній ними області професійної діяльності, розвиток компетентності і професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.

Професійно-технічне навчання складова частина професійно-технічної освіти. Воно передбачає формування у громадян професійних умінь і навиків, необхідних для виконання певної діяльності, і може здійснюватися в професійно-технічних учбових закладах.

Педагогічною діяльністю в професійно-технічних учбових закладах можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту і професіонально-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає можливість виконувати обов'язки педагогічного працівника.

Похожий материал - Дипломная работа: Формирование экологически воспитанной личности младшего школьника

Вимоги до педагогічних працівників визначаються кваліфікаційною характеристикою, але уміння розробляти порядок організації і методику проведення учбових занять - одне з основних професійних умінь.

Метою даної курсової робота є: на основі аналізу початкових умов (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) розробити порядок організації і методики вибраної теми.

Об'єкт дослідження: професійне навчання учнів ПТЗО.

Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:

К-во Просмотров: 344