Реферат: Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Зкономикс: Принципьі, проблемьі й политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т. 2. — М.: Республика, 1992.

— 400 с.

Самуэльсон П. Экономика. В 2-х т. (пер) М.: Алгон, 1997-749с.

Гальчинський А. Основи економічних знань. К.: Вища школа.1999¾ 632с

Основи економічної теорії. У 2-х кн. К.:Либідь

К-во Просмотров: 414