Дипломная работа: Відображення завантаженості мережі

Даний розділ містить основні відомості структуру та функціонування модуля відображення завантаженості мережі для системи тестування SQL-серверів, опис основних складових комплексу та їх зв’язок між собою. Призначення та можливості окремих частин системи та їх зв’язок між собою, опис технічних засобів, які використовуються, формати вхідних та вихідних даних.

Опис програми займає 22 сторінок друкованого тексту та 12 рисунків.


Зміст

1.Загальні відомості

2.Функціональне призначення

3.Опис логічної структури

Возможно вы искали - Реферат: История развития вычислительной техники

3.1 Опис логічної структури складових елементів модуля

3.2 Опис систем моніторингу мережі

3.3 Опис функціонування модуля в системі тестування

3.4 Опис взаємодії класів

4. Використовувані технічні засоби

Похожий материал - Реферат: Телемедицина, видеоконференция

5. Виклик і завантаження

6. Вхідні дані

7. Вихідні дані

1. Загальні відомості

Дипломна робота “Модуль відображення завантаженості мережі для системи тестування SQL-серверів” призначена для розробки деякої структури класів, які дозволили б проводити графічне відображення кількості даних, що пройшли локальною мережею між SQL та WEB-серверами. Для роботи програми необхідно мати встановлене програмне забезпечення такого типу:

1) Операційна систематипу WindowsNT.

Очень интересно - Курсовая работа: Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

2) Web-сервер додатків.

3) Сервер баз даних MySQL.

4) Сервер баз даних MS SQL.

5) Сервер баз даних Firebird.

6) Сервер баз даних Oracle.

Вам будет интересно - Курсовая работа: Создание WEB–узла "Германия. Виртуальное путешествие"

7) Програма аналізу трафіку BWMeter.

8) Пристрої підключення до локальної мережі.

В нашому випадку було використано такий набір програмного забезпечення, як : Web-сервер Jakarta Tomcat 5.0, сервера баз даних MySQL, MS SQL, Firebird, Oracle, операційна система Windows XP, драйвера для вбудованої мереженої карти Realtek 10/100 Мб. Для написання програми було використано мову програмування Java.

2. Функціональне призначення

Даний програмний продукт являється частиною більш загального комплексу, який призначений для проведення тестування SQL-серверів. Призначення даної частини комплексу полягає в розробці такої структури класів, які б дозволяли виводити статистичні дані роботи заданої системи у графічному вигляді, а також виконання деяких додаткових функції.

Розроблена структура дозволяє автоматизовано отримувати дані про проходження тесту у графічній формі різного типу. На основі цих даних користувачі можуть робити свої висновки про функціональні можливості SQL-сервера, який встановлений на визначеній платформі.


3. Опис логічної структури

3.1 Опис логічної структури складових елементів модуля

Похожий материал - Статья: Простая программа, использующая MDI интерфейс

Логічну структуру модуля можна поділити на наступні складові елементи:

1) Класи, що забезпечують зв’язок з системою тестування SQL-серверів.

2) Класи, що забезпечують зв’язок з системою моніторингу мережі.

3) Класи, які призначені для формування необхідних видів зображень.

К-во Просмотров: 467