Реферат: Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ

Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ

1. Фактори впливу на якість вищої освіти

Світова практика у сфері вищої освіти свідчить, що традиційних методів, які забезпечують високу якість навчання на сьогодні вже явно недостатньо. Потрібні нові організаційні, наукові і методичні підходи для забезпечення конкурентоспроможності випускника на глобалізованому ринку праці.

Зараз під якістю вищої освіти прийнято розуміти забезпечення необхідного рівня підготовки фахівців, здатних до ефективної професійної діяльності, швидкої адаптації в умовах науково-технічного прогресу, які володіють сучасними технологіями своєї спеціальності, уміннями використовувати отримані знання і навички в процесі вирішення швидкозмінних професійних завдань.

Саме тому ВНЗ повинен мати ефективну систему управління підготовкою майбутніх фахівців, які повною мірою відповідатимуть вимогам ринку праці і потребам роботодавців та суспільства.

Возможно вы искали - Дипломная работа: Особенности познавательного развития мальчиков и девочек дошкольников

Існує досить багато різних організаційних, методичних, технологічних факторів, які безпосередньо впливають на якість підготовки фахівця у ВНЗ. Частина з них оцінюється під час проведення атестації й акредитації ВНЗ. Наведений у таблиці перелік факторів впливу на якість навчання у порівнянні з принципами TQM, критеріями EFQM і вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2000 [1] дає підстави для прийняття висновку про те, що зазначені фактори повністю вкладаються в спільну ідеологію TQM, на якій вони базуються.


Таблиця 1

№ з/п Фактори, що впливають на якість підготовки ВНЗ Принципи TQM Критерії EFQM

Вимоги

ISO 9001:2000

1. Рівень підготовки абітурієнтів

Орієнтація на споживача

Похожий материал - Реферат: Современные психолого-педагогические технологии обучения

Налагодження взаємовигідних стосунків з пос-тачальниками

Використання потенціалу персоналу 7.3.2 Вхідні дані проектування та розроблення
2. Рівень підготовки викладачів, підбір кадрів, підвищення їх кваліфікації, рівень соціального захисту

Роль вищого керівництва

Залучення персоналу

Роль вищого керівництва

Політика і стратегія

Очень интересно - Реферат: Роль социального педагога в организации сотрудничества семьи и начального звена школы

Задоволеність персоналу

6.2 Людські ресурси
3. Організація учбового процесу, впровадження наукових досягнень у навчальний процес Процесний підхід Управління процесами

7.2 Проектування та розроблення

7.5 Виробництво і надання послуг

4. Оснащеність навчальним обладнанням, підручниками, посібниками, обчислювальною та оргтехнікою, використання інформаційних технологій Системний підхід Раціональне використання ресурсів

6.3 Інфра-структура

6.4 Виробниче середовище

5. Гуманітарізація навчання, позаучбова виховна робота Процесний підхід Управління процесами 7.3.3 Вихідні дані проектування та розроблення
6. Організація самостійної роботи студентів Залучення персоналу Використання потенціалу персоналу 7.5 Виробництво і надання послуг
7. Мотивація студентів до якісного навчання Залучення персоналу Задоволеність споживачей 7.3.3 Вихідні дані проектування та розроблення
8. Контроль знань, умінь та навичок студентів Прийняття рішень на підставі фактів

Вам будет интересно - Контрольная работа: Взаимодействие классного руководителя и семьи школьника

Управління процесами

Результати роботи

8.2.4 Моніторинг та вимірювання продукції

8.3 Управління невідповідною продукцією

9. Оцінка рівня підготовки студентів роботодавцями, суспільством

Орієнтація на споживача

Похожий материал - Курсовая работа: Характеристика младшего школьника с трудностями в общении

Задоволеність споживачей і суспільства

Результати роботи

8.2.1 Задоволеність замовника
10. Рівень самооцінювання і удосконалення Постійне удосконалення Результати роботи

8.2.2 Внутрішній аудит

8.4 Аналізування даних

К-во Просмотров: 185