Реферат: Фінансовий менеджмент його особлисвості

Особливості фінансового менеджменту малого підприємства.

Введення ______________________________________________________________ 2

1. Функції менеджменту _________________________________________________3

2. Планування, організація _______________________________________________ 6

3. Мотивація, контроль __________________________________________________9

Возможно вы искали - Реферат: Талабан польовий татарник звичайний терен звичайний

4. Управління _________________________________________________________11

Література _________________________________________________________ 14


„Лише небагато підприємців дивиться на управління як на мистецтво; вони беруться за вирішення цього важкого завдання, не з'ясувавши для себе й не беручи до уваги ні часу, потрібного для організації, ні витрат, ні неминучих труднощів, ні перепон, які доведеться долати."

Ф. Тейлор

„Управляти — означає вести підприємство до мети, стараючись найкраще використати його ресурси."

Похожий материал - Реферат: Horizon

А. Файоль

Введення.

Менеджмент — це цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей.

Керування організацією в наш динамічний час являє собою складну роботу, яку не можна виконати успішно, керуючись простими сухими заученими формулами. Керівник повинний сполучити розуміння загальних істин і значимості численності варіацій, завдяки яким ситуації відрізняються одна від іншої. Керівник повинний розуміти і враховувати критичні чи фактори складові організацій (внутрішні перемінні), а також сили, що впливають на організацію з поза (зовнішні перемінні), а також враховувати вплив організації на суспільство.

Широке поширення одержала точка зору, що існує застосовний до будь-якої організації процес керування, що полягає в реалізації функцій, що повинний виконувати кожен керівник.

Сила сучасного менеджменту, його ядро, складається з одного боку, у тім, що він бере свій початок від людини, його потреб і цілей, від перетворення знань, досвіду і досягнень науково технічного прогресу в продуктивну силу. З іншого боку, рушійна сила сучасного менеджменту, як видима, так і невидима полягає у творчому застосуванні інформаційних технологій.

1. Функції менеджменту.

Планування й ухвалення рішень. У найпростішій формі планування означає визначення організаційних цілей і рішення, як ліпше їх досягти. Ухвалення рішення частина процесу планування, що передбачає вибір напряму дій із різних варіантів.

Організація діяльності. Після того, як менеджер визначив ціль і розробив реаль­ний план, наступною функцією менеджменту є організація людей і груп для виконання плану. Тобто організація діяльності визначає, як дії і ресурси повинні бути пов'язані між собою. Незважаючи на те, що дехто вважає цю функцію рівноцінною створенню схеми дій організації, доведемо, що вона означає набагато більше

Лідерство. Третьою базовою функцією менеджменту є лідерство. Дехто трактує лідерство як найважливіший і найсуперечливіший з усіх управлінських видів діяль­ності. Лідерство - це сукупність процесів, які використовують, щоб переконати людей працювати разом для досягнення інтересів організації. Контролювання. Завершальною фазою процесу менеджменту є контролювання, або моніторинг, за прогресом організації для досягнення цілей. У міру того, як орга­нізація прагне досягти своїх цілей, менеджери повинні спостерігати за прогресом для забезпечення мети організації в певний період часу

Ефективний менеджмент – це ключ до успіху в підприємницькій діяльності. Менеджмент традиційно визначається як мистецтво і наука домагатися виконання роботи за допомогою людей, котрими ви керуєте, але він також включає ефективне використання вашого власного часу. В міру зростання підприємства ви обьов”язково зіштовхнетеся з необхідністю “делегувати” обов”язки та відповідальність до інших. Менеджмент означає прийняття відповідальності у п”яти критичних сферах: плануванні, організації, доборі кадрів, лідерстві та мотивації, а також забезпеченні контролю.

Десять пасток у менеджменті малої фірми.

- Брак досвіду . Обов”язково необхідний не просто досвід, а збалансований досвід: знання про те, які товари купувати, як зацікавити клієнтів, як поладнати з грошима.

- Брак грошей. Брак достатньо стартового капіталу був визначений як друга за значенням перешкода в управлінні малим підприємством.

- Вибір хибного розташування. Розташування впливає як на орендну плату (ваші постійні витрати), так і на масштаби діяльності.

- Недоліки в управлінні матеріально-виробничими запасами. Коли початкові фонди обмежені, робити занадто малі запаси та занадто обмежений рівень прибутків теж можуть завдати шкоди.

- Занадто великі капіталовкладення в основні фонди. Гроші, які ви вкладаєте у машини, обладнання та нерухомість, наімовірніше, будуть позиченими. Якщо ж ні, то необхідно виходити з реальних потреб у робочому капіталі – тобто, з суми, необхідної для підтримання діяльності. Виплати за обладнання можуть паралізувати діяльность, позбавивши її необхідної готівки та коштів, які згодилися б в неочікуваних ситуаціях.

- Погано продумана реалізація у кредит. Перш ніж надати можливість клієнтам купувати товари у кредит, впевніться, що грошорвому обігу це не зашкодить. І впевніться, що у вас достатньо уміння і наполегливості для збирання боргів.

- Виділення занадто великої суми для власного споживання. Продумайте свій власний бюджет. Скільки ви витримаєте, не отримуючи зарплати? Видвлення коштів на власне споживання на початкових етапах діяльності або під час періодів сповільнення ділової активності може загрожувати вашим капіталовкладенням.

- Незаплановане розширення. Чи потріюно відкривати філію? Наймати додаткових працівників? Збільшувати площі? Зростання додаткових капіталовкладень або створення філій повинно ретельно плануватися. Занадто швидке збільшення клаєнтури може бути не менш шкідливим, ніж те, що її не вистачає, оскільки ви не зможете задовольнити свої потреби.

- Неправильне ставлення до роботи. Якщо ви відкрили власне підприємство, то повинні бути готовими до довгої та тяжкої праці та маленької платні на початку. Якщо вас це не влаштовує, ваше незадоволення впливатиме на взаємини зі споживачами, працівниками та постачальниками. Правильне ставлення дасть вам змогу примиритися з труднощами, а хибне - зруйнує підприємство, якому, здавалося б, нічого не бракувало для успіху.

2.Планування,організація

Планування це процес визначення мети діяльності, передбачення майбутнього розвитку та поєднання індивідуальних завдань членів організації для досягнення загального результату;

К-во Просмотров: 167