Реферат: Статистика грошового обігу

Грошовий агрегат це процес безперервного руху грошей між суб’єктами економічних відносин у суспільному відтворенні. Процес переміщення грошей у функціях засобів обігу і платежу відбувається між суб’єктами:

¨ окремими підприємствами та організаціями;

¨ підприємствами та організаціями і населенням;

¨ окремими фізичними особами;

¨ комерційними банками і підприємствами та організаціями;

Возможно вы искали - Реферат: Изготовление копий ключей

¨ комерційними банками і населенням;

¨ окремими комерційними банками ;

¨ комерційними банками і центральним банком;

¨ небанківськими фінансово-кредитними установами різного призначення, з одного боку, і підприємствами, організаціями та установами – з іншого;

¨ небанківськими фінансово-кредитними установами різного призначення і банками;

¨ окремими небанківськими фінансово-кредитними установами різного призначення.
Рух грошей, що здійснюється циклічно, представлено на схемі грошового обороту.


За характером платежів розрізняють:

- товарно-платіжний оборот ( платежі за товари, виконані роботи та послуги )

- нетоварний платіжний оборот ( платежі до бюджету за іншими фінансовими операціями ).

Завдання статистики грошового обігу:

- Збір та обробка статистичної інформації про величину грошового обігу.

- Розробка програми статистичного спостереження.

- Розробка сучасних способів отримання і обробки даних.

- Обгрунтування методології обчислення і аналізу статистичних показників грошового обігу.

- Виявлення закономірностей у складі грошового обігу, в обіговості грошової маси, в розрахункових операціях банків.

- Спостереження за додержанням підпприємствами розрахункової дисципліни.

- Вивчення обсягу, складу, динаміки грошової маси та її швидкості.

- Аналіз купівельної спроможності грошей.

- Аналіз купюрного складу грошової маси.

2. Система показників грошового обігу

Для управління процесами грошового обороту потрібно спиратися на статистичну інформацію про величину грошового обороту, його склад і динаміку, а також обіговість грошових коштів, додержання розрахункової дисципліни, про склад і швидкість обігу грошової маси, купівельну спроможність грошей тощо.

Отримувати і обробляти статистичну інформацію щодо процесів у цій галузі кредиту – справа статистики грошового обігу. Вона розробляє програму статистичного спостереження, способи отримання і обробки даних, обгрунтовує методологію обчислення і аналізу статистичних показників.

Найважливішими показниками, які відображають ефективність і стабільність грошового обігу є :

¨ збалансованість бюджету

К-во Просмотров: 4835