Реферат: Статистика грошового обігу

¨ стабільність національної валюти

¨ обсяг державного внутрішнього і зовнішнього боргу

¨ структура і якість грошової маси

¨ раціональність податкової системи

¨ національна грошова одиниця

Возможно вы искали - Реферат: Изготовление копий ключей

¨ масштаб цін

¨ форми грошей, що забезпечують стійкість грошового обігу

¨ система емісії грошей


Ці показники є найважливішими складовими балансу центрального банку. На величину готівки в обігу впливає не лише монетарна політика, а й такі фактори як платіжна дисципліна та інфляційні очікування.

Показники діяльності комерційних банків:

- кредити комерційних банків господарству;

- частка кредитів приватному сектору;

- кредити в іноземній валюті;

- депозити (строкові та до запитання );

- частка депозитів населення в загальній сумі депозитів, %;

- депозити в іноземній валюті.

Всі показники відбивають головні складові консолідованого балансу комерційних банків.

3. Статистичне вивчення маси грошей в обігу.

Статистика грошового обігу має також виявляти закономірності у складі грошового обігу, в обіговості грошової маси, у розрахункових операціях банків, додержанні підприємствами розрахункової дисципліни.

Грошова маса


Це сукупність залишків грошей у всіх формах, які знаходяться у розпорядженні суб’єктів грошового обороту в певний момент.

Грошова маса впливає на рівень цін, обсяг виробництва і стан платіжного балансу. Статистика грошової маси вивчає:

- обсяг грошової маси

- склад, динаміку, швидкість

- купюр ний склад грошової маси.

- питому вагу грошових знаків різної вартості в загальній масі грошей, які обертаються.

Купюрний склад грошової маси формується під впливом таких факторів:

- рівня грошових доходів населення

- рівня роздрібних цін на товари та послуги

- структури товарообороту

К-во Просмотров: 3877