Реферат: Статистика грошового обігу

- обсяг, структура та ефективність суспільного виробництва ;

- величина і швидкість товарних потоків на стадії обміну ;

- рівень розвитку ринкових зв’язків між суб’єктами процесу відтворення;

- збалансованість попиту і пропозиції на ринку;

- рівень розвитку маркетингу;

Возможно вы искали - Реферат: Изготовление копий ключей

- рівень інфляції;

- рівень розвитку економічної інфраструктури : транспорту, торгівлі, банківської справи, ринку цінних паперів тощо.

До завдань статистики грошового обігу належить вивчення складу грошової маси та її динаміки. Склад грошової маси може бути виміряний за допомогою відносних величин структури, які характеризують питому вагу окремих параметрів грошової маси в загальному її обсягу.


ʳ??????? ???????? ?????? ???????????? ?? ????????

де ВВП – номінальний валовий внутрішній продукт; М – загальна маса грошей, що визначається як середні залишки грошей за період; Q – фізичний обсяг товарів та послуг, що реалізовується; P - рівень цін товарів та послуг.

Цей показник характеризує скільки в середньому за рік оборотів здійснила грошова маса.


Тривалість у днях, перебування коштів у розрахунках :

О - середній залишок коштів на рахунку

Обсп - оборот з витрат (списання) коштів з рахунку

Д – кількість календарних днів у періоді

Число оборотів коштів:


Час одного обороту грошової маси належить до зворотних характеристик швидкості обігу грошей:


де Д - число календарних днів у періоді.


???? ????? ????, ??? ????????? ??? ?????? ??????? ??????, ???????????, ?? ??? ?????????????? ?????? ? ???? ?????? ?????? ????????? ???? ???????? ????? ??????? ????:

де Р - дефлятор валового внутрішнього продукту; Y - обсяг реального внутрішнього продукту.

Зростання швидкості обігу грошей призводить до росту цін. Сукупна швидкість обсягу грошової маси формується під впливом обіговості грошових агрегатів, рівень яких для окремих агрегатів неоднаковий і може бути різний у динаміці. За допомогою індексного методу можна кількісно вимірювати приріст середньої швидкості обігу грошей, зумовлений зміною швидкості окремих агрегатів грошей, структурними зрушеннями в масі грошей та неоднаковими темпами росту параметрів грошової маси.

Прогнозні розрахунки грошової маси можна виконувати двома способами:

I. прогнозування попиту на гроші;

II. прогнозування пропозиції грошей.

На величину готівки впливає ряд факторів:

- монетарна політика

- політика дисципліни

- інфляційне очікування

- зовнішні активи

Кількість грошей впливає на:

- загальний випуск продукції ;

- рівень цін ;

К-во Просмотров: 3879