Реферат: Статистика грошового обігу

Основним документом, за допомогою якого характеризується рух грошової готівки, є прогноз касових оборотів. Він відображає рух грошової маси зі сфери обігу в каси банківських установ і видачу готівки підприємствам, установам, організаціям і населенню. Прогноз касових оборотів складається на квартал з розподілом за числами і затверджується для кожної банківської установи.

Прогноз касових оборотів торкається двох аспектів – надходжень та видач (витрат) готівки і відповідно поділяється на дві частини. У кожній частині виокремлюються статті згідно з каналами руху готівки. У процесі балансування касового плану визначається емісійне завдання з випуску готівки в обіг чи вилучення її з обігу. У першому розділі показують прогнозне надходження готівки до каси банківської установи, а в другому – прогнозну видачу готівки з кас банківської установи.

Класифікація надходжень:

· надходження торгової виручки

· надходження виручки від всіх видів транспорту

· надходження квартирної плати та комунальних платежів

· надходження виручки видовищних установ

Возможно вы искали - Реферат: Изготовление копий ключей

· надходження виручки підприємств побутового обслуговування

· надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств

· надходження на рахунки по вкладах громадян

· надходження від підприємств зв’язку

· інші надходження (включаючи повернення заробітної плати )

· підкріплення оборотної каси з резервних фондів.

Класифікація видатків:

· видатки на оплату праці, грошові виплати та заохочення, інші виплати, які не включаються до складу фонду оплати праці.

· видатки на закупівлю сільськогосподарських продуктів

· видатки з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств

· видатки на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань. видатки з рахунків по вкладах населення

· видатки підкріплень підприємств зв’язку

· видатки на інші цілі

· перерахування з оборотної каси у резервні фонди.

Для характеристики стану грошового обігу застосовуються такі показники швидкості обігу грошей:

1. Число оборотів, які здійснює грошова маса за певний період часу, або швидкість грошової маси (V)


2 .?????????? ?????? ??????? ??????? ?????? ? ???? ??? ??? ??????? (?)

де Мнас – оборотна каса населення ( загальна маса грошей або середні залишки грошей за період);

Д – число днів у періоді;

Н – надходження готівки в каси банку ( грошовий обіг ).

В ході аналізу швидкості грошової маси та тривалості одного обороту гривні в днях застосовується індексний аналіз.

6. Аналіз емісії грошей і інфляції.

На основі звітності про прибуткові і видаткові касові операції визначається емісійний результат за звітний період: перевищення надходжень в каси банку над віддачею з каси є вилученням грошей з обороту, а у випадку перевищення видачі з каси банку над надходженнями має місце випуск грошей в оборот.

Найважливішим ціновим інструментом для регулювання ліквідності в перехідній економіці є ставка рефінансування – ставка, за якою комерційні банки отримують кредити від Центрального Банку. В умовах високої інфляції використання ставки рефінансування як інструмента жорсткої монетарної політики є обмеженим, оскільки реальні процентні ставки є від’ємні.

Рух грошей знаходить відображення і в балансі грошових доходів та видатків населення. Схема цього балансу така:

Доходи:

1. Оплата праці

К-во Просмотров: 3880