Реферат: Статистика грошового обігу

- робітників та службовців;

- робітників кооперативів;

- робітників колективних сільськогосподарських підприємств;

- доходи та інші надходження фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Соціальні виплати

Возможно вы искали - Реферат: Изготовление копий ключей

в тому числі:

- пенсія та допомога;

- стипендії;

- інші надходження.

Видатки:

1. Споживчі видатки

в тому числі:

- купівля товарів;

- оплата послуг.

2. Податки та інші видатки. Обов’язкові платежі та добровільні внески, інші видатки.

3. Приріст збереження в банках та готівки на руках, придбання іноземної валюти,

в тому числі:

- приріст збереження та придбання цінних паперів;

- зміна залишків готівки у населення;

- придбання іноземної валюти.

За допомогою балансу грошових доходів та видатків населення аналізується абсолютне та відносне відхилення фактичного фонду заробітної плати від планового. При цьому треба встановити розміри порушення, прийнятих в плані співвідношення зростання обсягів виробництва, чисельності працюючих, продуктивності праці та середньої заробітної плати.

Баланс грошових доходів та видатків населення дозволяє визначити купівельний фонд ( платоспроможний попит ) населення та визначити ступінь його відповідності фактичним розмірам купівель товарів.

Для цього розраховують коефіцієнт задоволення споживчого попиту. Він розраховується як частка від ділення обсягу роздрібного товарообороту на купівельний фонд населення в процентах.

Інфляція – це підвищення рівня цін та знецінення основи? грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті, порушення рівноваги між товарним покриттям та грошовою масою, що призводить до знецінення грошової одиниці.

Види інфляції :

1.За рівнем інфляції:

· повзуча ( до 5 % )

· помірна ( 5-20 % )

· галопуюча ( 20-50 % )

· гіперінфляція ( > 100 % )

К-во Просмотров: 4620