Реферат: Статистика грошового обігу

1 .Поняття та соціально-економічне значення грошового обігу.

2.Система показників грошового обігу.

3.Статистичне вивчення маси грошей в обігу.

4.Статистичне вивчення швидкості обігу грошової маси.

5.Статистичне прогнозування касових оборотів.

Возможно вы искали - Реферат: Изготовление копий ключей

Основні поняття теми:


Грошовий обіг

Суб’єкти грошового обороту

Сектори грошового обороту

Готівковий оборот

Безготівковий оборот

Показники діяльності банківської системи та комерційних банків

Інфляція

Грошова маса

Грошовий агрегат

Грошова база

Швидкість обігу грошей

Кількість оборотів грошей

Час одного обороту грошей

Прогноз касових оборотів

Список рекомендованої літератури

1.Статистика : Підручник / С.С.Герасименко та ін. – К.: КНЕУ , 1998. – 468 с.

2.”Фінансова статистика”: Практикум / О.Г.Демешко : КДТЕУ, 1998. – 40 с.

3.Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л.Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000.–225 с

4.Гроші та кредит: Підручник / М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін.-К.: КНЕУ, 2001 – 602 с.

К-во Просмотров: 3883