Реферат: Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера

Вступ

1. Характеристика програмного продукту

1.1. Загальне призначення, розробник

1.2. Функціональні можливості програми, її модулів

1.3. Вимоги до апаратних засобів

Возможно вы искали - Курсовая работа: Сравнительный анализ средств администрирования в операционных системах Windows

1.4. Можливості використання в різних підсистемах управління та на конкретних робочих місцях менеджерів і спеціалістів

1.5. Переваги і недоліки (обмеження) програмного продукту

2. Середні витрати на придбання, можливості навчання персоналу роботи з програмою

3. Можливий соціальний і економічний ефект від впровадження програмного продукту на підприємстві

Висновки

Похожий материал - Реферат: Структурные методы распознавания сложноорганизованных исторических табличных форм

Список використаних джерел

Вступ

Особливістю американського підходу до розробки ІС і засобів інструментальної розробкиє концепція безперервності вдосконалення ІС, що забезпечує виживання організації в ринкових умовах.

CASE-засоби дозволяють створювати ІС і СППР за модульним принципом, причому модулі, що створюються робляться взаємозв’язуємими.

Отже, одна з важливих проблем створення такій єдиної бази моделей полягає в опису обчислень об'єктивно і не­залежно від застосування, що має на меті охоплення якомога шир­шого діапазону прикладних задач.

Заснована на знаннях (інтелектуальна) CASE-технологія перед­бачає впровадження в інформаційні системи та відповідні інструментальні програми елементів штучного інтелекту, зокрема, баз даних, баз знань і правил виводу для оброблення якісної інформації, методології IDEF і природної мови для створення інтерфейсу користувача. Системи, котрі містять у собі елементи штучного інтелекту, нази­ваються інтелектуальними системами.

Очень интересно - Реферат: Логічні елементи

До інформаційних систем, котрі повністю базуються на знан­нях і правилах маніпулювання з ними, належать також експертні систе­ми й середовища розробки додатків (ІDE). Створені також окремі продукти на базі ко­мерційних технологій штучного інтелекту. Зокрема, продукт JGear Team Client (Team In sight) - середовище розробки додатків (ІDE) фірми CodeGear Embarcadero, США, створений за CASE-технологією дає змогу збирати, показувати і аналізува­ти дані, зокрема завдяки запитанням англійською мовою; до тогож дозволяє керувати розробляємими проектами у команді розробників. Таких продуктів щодня стає все більше.

JGear Team Client (TeamInsight) значительно упрощает управление и контроль над проектами в командах разработчиков.


1. Характеристика програмного продукту

1.1. Загальне призначення, розробник

Використовуючи функції Teamіnsіght ситеми JGear Team Clіent (Team Іn sіght), члени команди мають індивідуальний список задач для проекту: помилки, запити на зміни, примітки до коду, задачі і вимоги. Уся команда може користатися веб-порталом з актуальними даними і статистикою про швидкість і напрямок робіт із проекту.

Вам будет интересно - Дипломная работа: Электронный измеритель амплитуды УЗ-вибраций

Функції спільної розробки дозволяють локальним і вилученим розроблювачам разом проектувати, редагувати і налагоджувати додатка в реальному часі. Автоматичне розпізнавання інших клієнтів у мережі дозволяє користувачам динамічно формувати сесії спільної роботи й обмінюватися проектами, у тому числі стеками викликів, файлами і сесіями налагодження (вимагає TeamServer чи JBuіlder 2007 Enterprіse Edіtіon).

1 липня, 2008 технологічна компанія CodeGear, автор програмного продукту JGear Team Clіent (Team Іn sіght) стала частиною Embarcadero – технологічної компанії.

Embarcadero Технології був заснований у 1993 з баченням, щоб розвити передові інструменти для DBA (додатка для роботи з базами даних), прикладних програм, і різних архитектур даних, даючи їм здатність проектувати, будувати і керувати додатками програмного забезпечення в навколишнім середовищі, що вони вибирають.

Сьогодні, Embarcadero обслуговує більше чим три мільйони прикладних розробок і професійних баз даних з інструментами, що є, і міждіючими й об'єднаними. Фірмові торгові марки DatabaseGear ™ і CodeGear ™ й їхнї вироби з'єднують розробку і зв'язування бази даних у новому шляху, що дозволяє їм, збільшити продуктивність і якість, краще адаптуватися протягом більш швидкого часу на ринку, і далі вводять нововведення, усуваючи зауваження менеджера, користувача.

Від індивідуальних продавців програмного забезпечення (ІSVS) і розроблювачів до DBAS, продукти також використовують професіонали в області розробок баз даних менеджменту і великі команди підприємства, що працюють в одному зв'язуванні. Embarcadero інструменти використовуються в найбільш відповідальних вертикальних галузях промисловості в 29 країнах і 90 компаніями класу топ 100.

Похожий материал - Курсовая работа: Язык программирования высокого уровня С++

Співтовариство компанії в Інтернету - більше чим три мільйони потенційних споживачів і охоплює всю платформу, server, і навколишні середовища розвитку, надаючи загальний доступ клієнтів до всесвітньої найбільшої основи знання якості відкриває вихідні і комерційні інструменти програмного забезпечення, щоб одержати їхню якнайкращу виконану роботу.

Грамотно і технологично розроблений web-sіte компанії Embarcadero, свідчить про тім, чому клієнти звертаються за інструментами компанії Embarcadero щодня. Завантаживши один із програмних інструментів компанії Embarcadero Ви можете дуже швидко досягти необхідних результатів у колективній розробці проектів.

Взагалі, компанія розробник CodeGear поставляє творчі, з високою продуктивністю інструменти розвитку для широкого спектра розроблювачів програмного забезпечення, від окремих індивідуумів-розроблювачів до команд підприємства. Сформований з відділів відомої американської компанії-розроблювача Borland, що відокремилися, фірма зосередилася винятково на технічному нововведенні і підтримці для розроблювачів програмного забезпечення, CodeGear має більше чим 25 років лідерства в даних технологіях і з більше чим 3,2 мільйонами користувачів їхніх програмних виробів в усьому світі. У листопаду 2006, CodeGear став незалежною організацією в межах Borland Корпорації Програмного забезпечення - з окремим керуванням, продажами, маркетингом і командою розроблювачів.

CodeGear завжди йде назустріч потребам розроблювачів в усьому світі - число яких збільшиться до 17 мільйонів глобально в 2011, відповідно до аналізу Міжнародної Корпорації Даних (International Data Corporation) США.

К-во Просмотров: 124