Реферат: Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

Контрольна робота
з предмету: “Зовнішня економічна діяльність”
на тему: “Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів”

Перевірив: доцент
Бакаєва І. Г.
Розробив: ст. заоч. ф. н.
гр.5-МО-2
Д. О. Мартиненко
Шифр:99-МО-203

2003

Зміст

Зміст. 2

Вступ. 3

Функції Верховної Ради України. 6

Возможно вы искали - Курсовая работа: Право, сила, принуждение: современный взгляд на их соотношение

Законодавча функція. 6

Установча функція. 9

Парламентський контроль. 12

Повноваження і акти Кабінету Міністрів України. 15

Використана література. 19

Похожий материал - Курсовая работа: Классификация принципов уголовного права

Вступ

Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні державні організації, які у юридичній науці називають механізмом держави.

Механізм держави – це система всіх державних організацій, які здійснюють її завдання і реалізують функції. З цієї точки зору соціальне призначення держави здійснюється її механізмом, який складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, які є різновидом державних організацій. Частина державних організацій (саме органи держави) наділяються владними повноваженнями, за допомогою яких здійснюється управління в суспільстві з метою реалізації завдань і функцій держави. Ця частина відображається окремим спеціальним поняттям, яким є поняття апарату держави.

Апарат держави – це система всіх державних органів, що організують здійснення завдань, виконання відповідних її функцій у межах своєї компетенції. Апарат демократичної правової держави повинен відповідати деяким загальним рисам і принципам, зокрема:

· організація практичного здійснення принципу народовладдя;

Очень интересно - Курсовая работа: Субъекты гражданских правоотношений

· суверенність державної влади;

· неухильне додержання принципу законності;

· орієнтація всієї діяльності на інтереси людини, особистості,

· охорона прав людини і громадянина, реалізація принципу гуманізму;

· забезпечення балансу інтересів різних соціальних прошарків, націй етнічних груп, захист злагоди і консенсусу у суспільстві (принцип соціальної справедливості);

Вам будет интересно - Дипломная работа: Алиментные обязательства членов семьи

· організація здійснення державної влади згідно з принципом поділу влад, тобто її диференціювання на законодавчу, виконавчу, судову гілки влади;

· систематичне залучення до виконання державних функцій різноманітних громадських об’єднань, співпрацювання з ними

· забезпечення пріоритету у механізмі реалізації влади методів переконання та виховання.

Державний апарат є системою державних органів, а державний орган є первиною клітинкою державного апарату. Орган держави – це структурований і організований державою чи безпосередньо народом колектив державних службовців (або депутатів Рад), який (орган) наділений державними владними повноваженнями, здійснює державно-організаторські, розпорядчі, судові та інші функції відповідно до свого призначення.

Наявність владних повноважень означає, що орган держави здатний встановлювати обов’язкові правила поведінки, тобто юридичні норми і індивідуальні акти і домагатись за допомогою встановлених законом засобів їх здійснення. Від кожного державного органу, взято окремо чи спільно з іншими, значною мірою залежить рівень розвитку і ефективність діяльності державного апарату в цілому. Тому держава повинна піклуватись про те, щоб по відношенню до державних органів чітка визначалась сфера їх діяльності і компетенція, були упорядковані їхні взаємовідносини з недержавними органами і організаціями, насамперед, органами місцевого самоврядування, щоб державні органи являли собою відносно самостійні, професійні та відповідальні ланки державного апарату.

Похожий материал - Курсовая работа: Судебная власть Российской Федерации

Органи держави мають загальні і специфічні ознаки. До загальних ознак можна віднести: всі органи держави, що створюються відповідно до закону шляхом безпосередньої чи представницької демократії, покликані виконувати передбачені законом функції; мають державно владні повноваження; діють у встановленому порядку; взаємопов’язані відношеннями субординації; всі разом створюють одну цілісну систему, що називається апаратом держави.

Специфічними рисами, тобто такими, що відокремлюють державні органи від недержавних і організацій, слід вважати:

· формування їх безпосередньо державою чи населенням (виборцями) і здійснення державними органами своїх функцій від імені держави;

· виконання кожним державним органом чітко визначених, встановленому у законодавчому порядку повноважень, видів і форм діяльності;

К-во Просмотров: 191