Курсовая работа: Роль і господарське значення газової галузі в економіці України

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Роль і господарське значення газової галузі в економіці України

РОЗДІЛ 2. Паливно енергетичний баланс України

РОЗДІЛ 3. Умови і фактори розвитку і розміщення газової промисловості

Возможно вы искали - Шпаргалка: Основні етапи еволюції економічної думки

3.1 Сировинний фактор

3.2 Екологічний фактор

3.3 Історичний фактор

3.4 Споживчий фактор

РОЗДІЛ 4. Сучасний рівень розвитку і характеристика розміщення газової промисловості

Похожий материал - Курсовая работа: Анализ ассортимента и качества продукции

РОЗДІЛ 5. Основні проблеми і перспективи розвитку газової промисловості

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ


ВСТУП

Очень интересно - Реферат: Характеристика сельскохозяйственного комплекса РФ

Актуальність. Природний газ являє собою найважливіший енергетичний ресурс. По темпам світового споживання він перевищує всі інші енергоресурси. У народному господарстві України газова промисловість відіграє дуже важливу роль. Вона є невід’ємною частиною економічного і суспільного добробуту населення держави. Дана робота набуває актуальності, на сучасному етапі розвитку, коли проблема енергозабезпечення постала надзвичайно гостро.

Роль природного газу як екологічно чистого енергоносія в європейській і світовій економіці в найближчі 10-20 років буде тільки підвищуватися. Оскільки внутрішні джерела природного газу в декілька разів менше виробничих можливостей, то в умовах росту цін на газ, який імпортується, особливе значення нарівні з енергозбереженням, набуває проблема ефективного розташування об’єктів газової промисловості.

Метою курсової роботи є поглиблення та закріплення знань з основних питань теорії розміщення продуктивних сил та розташування об’єктів газової промисловості, а також застосування цих питань на практиці.

Завдання курсової роботи – розкрити значення та охарактеризувати сучасний стан газової промисловості України, висвітлити вплив факторів на розвиток та ії розміщення, викласти основні проблеми та тенденції подальшого розвитку галузі.

При написанні роботи використано підручники (1, 3, 10, 11, 12, 18), журнали (5, 15, 16, 17), інтернет-ресурси (5, 7. 8, 9), статистичні дані, графічний та картографічний матеріал, який допоміг краще проаналізувати стан та розміщення газової промисловості в Україні.

Вам будет интересно - Реферат: Виробництво цукру в Україні проблеми і перспективи конкурентноздатності даної галузі

Отже, у курсовій роботі розглядаються роль і господарське значення газової галузі в економіці України, сукупність принципів та факторів, які безпосередньо чи опосередковано впливають на розміщення галузі в Україні, основні проблеми і перспективи її функціонування. Незважаючи на значні негаразди, галузь має непогані перспективи для подальшого розвитку. Газова промисловість потребує особливої уваги, оскільки являється галуззю національної економіки.


РОЗДІЛ 1. Роль і господарське значення газової галузі в економіці України

За темпами світового споживання природний газ перевищує всі інші енергоносії. Ситуація, яка склалась, пояснює наступні переваги природного газу: можливість використання в якості альтернативним нафтовим моторним паливам; у порівнянні з іншими видами палива при його спалюванні виділяється значно менше шкідливих речовин; витрати на його добування і транспортування у більшості випадків значно невеликі.

Природа нерівномірно наділила окремі країни і регіони запасами природного газу. Із 179, 83 трлн. м3 доведених запасів 26,6 % зосереджено в надрах Росії, 40,1 % - в близькосхідних країнах. Доведенні запаси природного газу за останні два десятиріччя подвоїлися.[3, с. 42-43] При сучасній інтенсивності добутку (приблизно 2, 763 трлн. м3 на рік) забезпеченість світової економіки доведеними запасами газу складає 65, 1 рік (таб. 1).

природний газ галузь україна економіка

Похожий материал - Реферат: РУДГАП "АТП-15", его характеристика и анализ финансово-экономического состояния

Таблиця 1.1

Розвідані запаси природного газу у світі [2, с. 43]

Країни 1985 р., трлн. м3 1995 р., трлн. м3 2005 р., трлн. м3 2007 р.
трлн. м3 % к загальносвітовому рівню запаси по відношенню к фактичному добутку
Північна Америка 10,37 8,47 7,46 7,46 4,1 9,9
Південна і Центральна Америка 3,32 5,96 7,07 7,02 3,9 51,8
Європа і Євразія 44,45 63,16 63,73 64,01 35,6 60,3
Близький Схід 27,67 45,37 72,09 72,13 40,1 >100
Африка 6,16 9,93 14,30 14,39 8,0 88,3
Азія 7,57 10,54 14,35 14,84 8,3 41,2
Всього країни світу 99,54 143,42 179,00 179,83 100 65,1
В тому числі:
ЄС-25 3,49 3,44 2,65 2,57 1,4 12,9
ОЕСР 15,38 15,09 15,02 14,95 8,3 13,8
СРСР 40,00 57,37 58,32 58,32 32,4 76,7

Україна відіграє достатньо активну роль в світовій торгівлі природним газом. Не дивлячись на те, що її ВВП по відношенню к світовому складає менш ніж 1%, по споживанню природного газу вона займає 9-те місце після США, Канади, Німеччини, Росії, Великобританії, Італії, Ірану і Японії.[3, с. 44]

В сучасних умовах паливно-енергетичний комплекс у визначальній мірі забезпечує функціонування всіх галузей економіки України і ступінь добробуту населення. Фактично він посів місце несучої конструкції як в економіці, так і в державі загалом. Саме від стану справ у ПЕК залежить розвиток промисловості, сільського господарства, сфери послуг, комунального господарства, а врешті-решт – рівень розвитку всього суспільства та якість життя.

К-во Просмотров: 111