Контрольная работа: Людина як система з позиції валеологічної науки

Факультет соціальних технологій

Кафедра: психології

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни

Валеології

Возможно вы искали - Реферат: Витамины

Тема:

"Людина як система з позиції валеологічної науки"

Виконала: студентка І курсу,

Перевірила: __________.

№ залікової книжки:

КИЇВ-2008


ЗМІСТ

Вступ.. 3

Похожий материал - Реферат: Модификационная изменчивость

Розділ 1. Людина як система з позицій валеологічної науки. 4

1.1. Людина як система, феномен людини, принципи її організації 4

1.2. Біологічне поле людини. 6

Роздід 2. 7

2.1. Стародавня індійська система. 7

Очень интересно - Контрольная работа: Общая зоология

2.2. Стародавня китайська система. 8

Розділ 3. 9

3.1. Механізми валеології 9

Розділ 4. Основні складові організму. 10

Розділ 5. Сутність прогнозування здоров’я. 11

Вам будет интересно - Курсовая работа: Тропічні та субтропічні плодові рослини

Висновок.. 13

Використана література. 14

Вступ

Валеологія в останні десятиріччя набуло широкого використання у лексиці фахівців різних галузей знань, під яким розуміють науку про здоров’я. Виникнення валеології пов’язане з критичним періодом розвитку людського суспільства, з тими складними умовами для життєдіяльності людини, що склались в період прискореного суспільного розвитку і пов’язаними з ним глобальними економічними, соціальними і технологічними змінами, які поставили теперішню людину в інші реалії життя у порівнянні з попередніми поколіннями. Для людини замість природних умов життя створені штучні умови: живе і діє переважно у приміщеннях зі штучним мікрокліматом, штучним освітленням, порушенням біоритмів…, а інтенсивний потік інформації, характерний для сучасної епохи, вимагає від людини напруженої психічної роботи, на яку вона не завжди спроможна. Виникають конфліктні ситуації, значне перенапруження психічних процесів, настає перевтома, з’являються патологічні стани, різноманітні захворювання.

Розділ 1. Людина як система з позицій валеологічної науки

1.1. Людина як система, феномен людини, принципи її організації

Людина-це цілісна система. Система - сукупність елементів і зв’язків між ними, що функціонують як єдине ціле та мають єдину ціль-функціонування.

Людина-це система з пірамідальним принципом будови, яка має три рівні:

Похожий материал - Реферат: Влияние цитокинина на рост и развитие проростков пшеницы в зависимости от условий минерального питания

1) Нижній, соматичний (Soma – тіло).

2) Середній, психічний (Psyche-душа).

3) Верхній, духовний (грецьке nouse-дух).

Останній рівень над свідомість - ірраціональна творча сфера. Піраміда має свої закони. Організація ця ієрархічна і визначається тим, що задає режим діяльності всієї системи, є вершина (духовний рівень). Взаємовідносини між рівнями та елементами підлягають законам гармонії (правило золотого зрізу). Ця особливість і забезпечує динамічну стійкість системи та її розвиток. Людина є частиною світу, а тому його підсистемою. У свою чергу в собі, у своїй біологічній структурі людина має мінісистеми, в яких відображено весь організм. За зміною цих структур можна визначити стан здоров’я, а через них і впливати на здоров’я. Елементарною мінісистемою організму є кожна його клітина. Кожний з трьох рівнів системи "Людина" розглядається як окрема підсистема, організована за тим же принципом, що і цілісна система.

К-во Просмотров: 137