Курсовая работа: Економічний аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Зміст

1. Динаміка основних техніко-економічних показників ВАТ «СВЗ»

2. Аналіз виробництва і реалізації продукції ВАТ «Стахановського вагонобудівного заводу

3. Аналіз ритмічності виробництва продукції

4. Аналіз ефективності використання основних засобів на ВАТ «СВЗ»

Возможно вы искали - Реферат: Противоречие аграрных отношений

5. Аналіз використання матеріальних ресурсів

6. Аналіз стану та використання праці на ВАТ «СВЗ»

7. Аналіз собівартості продукції

8. Аналіз прибутку та рентабельності продукції

9. Узагальнення результатів техніко-економічного аналізу ВАТ «СВЗ»

Похожий материал - Курсовая работа: Анализ состояния имущества предприятия

Література


1. Динаміка основних техніко-економічних показників ВАТ «СВЗ»

Сьогоднішній світ – світ динаміки і швидкості. Сьогоднішня економіка, що динамічно розвивається, призводить до того, що фірми і організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу. Продукція або послуга, вироблена товариством, повинна бути оптимальним чином продана: тобто, з урахуванням всіх переваг і побажань клієнтів, і з отриманням найбільшої вигоди. Тому головна задача підприємства – ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні виробничі можливості. Щоб цього досягти необхідно завжди проводити економічний аналіз основних показників підприємства.

За характером проведення й охопленням питань економічний аналіз поділяють на фінансовий та управлінський. Залежно від глибини дослідження та призначення результатів економічного аналізу виділяють такі три його види: загальноекономічний, техніко-економічний, функціонально-вартісний.

Загальноекономічний аналіз виконують керівники та спеціалісти підприємств, керівних, фінансових, кредитних і статистичних органів за даними загальної звітності. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів підвищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи.

Очень интересно - Реферат: Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.

Функціонально-вартісний аналіз відносять до найбільш ефективних видів аналізу діяльності щодо виявлення резервів економії витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів на виробництво продукції. Функціонально-вартісний аналіз проводиться з метою виявлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших варіантів виробництва, ліпшого співвідношення між споживчою вартістю виробу та витратами на його виготовлення. Він базується на пошуку способів зниження матеріало-, енерго- і трудомісткості продукції. Для здійснення цього аналізу використовується звітна, облікова, конструкторсько-технологічна, нормативна й позаоблікова інформація. Але на підприємстві ВАТ «СВЗ», нажаль не проводиться даний вид аналізу.

Техніко-економічний аналіз – це, в основному, внутрішньогосподарський аналіз. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв’язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів.У процесі такого аналізу досліджується діяльність усіх структурних підрозділів підприємства, служб, цехів, дільниць, бригад і окремих робочих місць. Джерелом інформації для такого аналізу є планово-нормативні дані, матеріали оперативного бухгалтерського обліку, форма фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати», позаоблікові дані.

Техніко-економічний аналіз проводиться щоденно, за декаду, місяць, квартал, рік до складання підсумкової звітності.

Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основні показники, що характеризують ефективність заходів для впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, підприємства розраховують і планують самостійно. Звідси й випливає потреба в ретельному аналізі та обґрунтуванні техніко-економічних показників. На даному підприємстві, ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод», використовується даний вид економічного аналізу.

Ефективність виробництва на підприємстві тісно пов'язана з проблемою економії всіх видів ресурсів, бо вони є обмеженими. Раціональне використання трудових і виробничих ресурсів є важливим резервом підвищення ефективності виробництва, збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі. Частина витрат, які утворюють собівартість продукції, пов'язані з використанням факторів виробництва, що веде до зниження собівартості одиниці продукції і до збільшення прибутків. На основі даних зробимо техніко-економічний аналіз ВАТ «СВЗ» (таблиця 1).

Вам будет интересно - Реферат: Регулирование оплаты труда руководителей

Виробничо-економічна діяльність ВАТ «СВЗ» характеризується наступними показниками:

Таблиця 1 – Динаміка основних техніко-економічних показників підприємства ВАТ «СВЗ» за 2007-2009 рр.

п.н.

Показники

Похожий материал - Шпаргалка: Экономика полиграфических предприятий

Факт

2007 рік

Факт

2008 рік

К-во Просмотров: 250