Курсовая работа: Моніторинг атмосферного повітря

Зміст

Анотація

Вступ

1. Загальна характеристика проблеми забруднення атмосферного повітря

1.1 Джерела забруднення атмосферного повітря

Возможно вы искали - Доклад: Учиться на ошибках

1.2 Моніторинг атмосферного повітря

2. Вхідні дані та постановка задачі4

2.1 Вхідні дані та постановка задачі

2.2 Вибір оптимального програмного середовища

3. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ

Похожий материал - Дипломная работа: Популяції

3.1 Створення та наповнення бази даних спостережень за станом атмосфери

3.2 Аналіз даних спостережень за станом атмосферного повітря

3.3 Нанесення джерел викидів на електронну карту та візуалізація усереднених даних по показникам якості

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Очень интересно - Реферат: Сельское хозяйство экология

ДОДАТОК

Анотація

У курсовій роботі розглянуто характеристику проблем забруднення атмосферного повітря. А саме джерела забруднення та моніторинг атмосферного повітря.

Обрано оптимальне програмне середовище. Розроблено програмне забезпечення для обробки результатів спостережень та візуалізації даних. Створено та наповнено базу даних спостережень за станом атмосфери.

Проаналізовано дані спостережень за станом атмосферного повітря.

Вам будет интересно - Реферат: Экология (Северо-западный округ и Северо-восточный округ Москвы)

Нанесено джерела викидів на електронну карту та здійснено візуалізацію усереднених даних по показникам якості.

антропогенний атмосферний спостереження забруднення

Вступ

Атмосфера – це повітряна оболонка Землі, значення якої важко переоцінити. Збереження теплоти і захист живих організмів від згубних доз космічного випромінювання, джерело кисню для дихання, вуглекислого газу для фотосинтезу, енергії і всіляких хімічних речовин, середовище розгортання метеорологічних процесів і електричних явищ (атмосферна електрика), переміщення пари соди і дрібних матеріалів на планеті – ось далеко не повний перелік значення повітря в природних процесах, які розгортаються на Землі.

Стан повітряного середовища має особливо важливе значення для нормального функціонування людського організму й підтримки здоров’я.

Похожий материал - Реферат: Экологическая этика: историко-культурные истоки и формирование

Не дивлячись на величину повітряного басейну, він піддається дуже істотним діям, що викликають зміни його складу як на окремих ділянках, так і на всій планеті. Повітря необхідне як джерело кисню для дихання, окислення і спалювання сировини. Але велика кількість О2 витрачається при випадкових пожежах торф’яників, лісів, покладів кам’яного вугілля при спалюванні нафтових газів. В результаті діяльності людини постійно зростає кількість вуглекислого газу в повітрі (за останніх 100 років від 0,004 до 0,032 %). Це може привести до зміни клімату на Землі, оскільки підвищена концентрація СО2 викликає “парниковий ефект”.

Антропогенний вплив спричинюють: виробництво тепло- та електроенергії, переробна промисловість. Як результат ми отримуємо смоги, різні типи кислотних опадів, руйнування озонового шару, глобальне розігрівання нижніх шарів атмосфери, погіршення умов мешкання аеробних живих організмів тощо.

Актуальність курсової роботи полягає у розробці програмного забезпечення, якедасть змогу обробляти результати спостережень та візуалізувати дані атмосферного забруднення. Моніторинг атмосферного повітря збирає, опрацьовує, аналізує, оцінює та прогнозує стан повітря з метою його покращення. Як результат зменшується кількість викидів та усуваються забрудники, що є важливим для природного середовища.

Об’єктом дослідження курсової роботи є атмосферне повітря. Предметом дослідження – моніторинг атмосферного повітря.

К-во Просмотров: 240