Курсовая работа: Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

Зміст

Вступ

Розділ 1. Фінансовий план будівельного підприємства

1.1. Вихідні дані

1.2.Розрахунки

Возможно вы искали - Курсовая работа: Налоговое планирование предприятия

Розділ 2. Оцінка фінансового стану підприємства

2.1. Характеристика коефіцієнтів

2.2. Розрахунки фінансових коефіцієнтів

2.3. Висновки

Список використаної літератури


Похожий материал - Контрольная работа: Сущность, функции, виды и элементы налогов

Вступ

Завершальним етапом бухгалтерського обліку є складання фінансової звітності, тобто бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Значення фінансової звітності полягає в тому, що вона є інформаційною базою фінансового аналізу. Фінансовий аналіз, у свою чергу, проводиться з метою отримання відповіді на запитання, наскільки добре працює підприємство, для чого:

1) виявляється ступінь збалансованості між рухом матеріальних і фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного й позикового капіталу в процесі економічного кругообігу, націленого на отримання прибутку, підвищення фінансової стійкості підприємства тощо;

2) оцінюється правильність використання грошових коштів для підтримання ефективної структури капіталу;

Очень интересно - Дипломная работа: Инвестиции

3)контролюється оптимальність складання фінансових потоків організації, доцільність здійснення тих чи інших витрат тощо.

Призначення фінансової звітності, дослідженої за допомогою різних способів, що використовуються у фінансовому аналізі, полягає насамперед у тому, щоб допомогти її користувачам виробити кваліфіковані судження й прийняти відповідні рішення, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємства. Оскільки існують різні групи користувачів, логічно припустити, що кожна може мати різні інформаційні потреби. Отже, щоб результати аналізу могли бути використані за призначенням, необхідно визначити інформаційні потреби таких користувачів. Дляцього слід вивчити характер рішень, що приймаються кожною такою групою. Інакше кажучи, фінансова інформація, втілена фінансовій звітності, має бути орієнтована на прийняття рішень певною групою користувачів.


Розділ 1. Фінансовий план будівельного підприємства

1.1. Вихідні дані

1.1. При виконанні розрахунків до фінансового плану виробничого будівельно-монтажного підприємства (БМП) слід виходити з показників, що характеризують його виробничу діяльність і вміщені у табл.1.

Вам будет интересно - Курсовая работа: Разработка годового бюджета с учетом затрат на маркетинг на примере ООО "Тех Сервис"

1.2. Обсяг товарної будівельної продукції , що буде здаватися замовнику по звершених будівлях, пускових комплексах та об’єктах, підготовлених до випуску продукції, та наданих послуг, визначається, виходячи з наступних умов:

- у плановому році кошторисна вартість товарної продукції, що буде здаватися замовнику, становить 70% загального обсягу будівельно-монтажних робіт (БМР), виконаних власними силами;

- крім того, будуть закінчені й здані замовникові пускові комплекси та об’єкти, розпочаті у попередньому році, дані про вартість незавершеного виробництва, по яких на початок планового року подані у п. 10. табл.1.

1.3. Балансовий прибуток у складі закінченої товарної продукції,що здається замовнику в плановому році, визначається, виходячи з таких умов:

- планові нагромадження становлять 23,07% кошторисної вартості зданої замовнику товарної будівельної продукції;

Похожий материал - Реферат: Мілтон Фрідмен "Кількісна теорія грошей"

- зниження собівартості БМР складає 1,84 % їх кошторисної вартості по роботах, виконаних до планового року, та 2,34% по роботах, виконаних у плановому році. Крім того, до балансового прибутку треба додати прибуток від реалізації послуг підсобного виробництва у розмірі 20,0 тис. грн., та прибуток від позареализаційних операцій у розмірі 30,0 тис. грн.

1.4. Податок на прибуток визначається, виходячи із ставки -30%.

1.5. При розрахунку середьорічної вартості нормованих оборотних коштів беретьсяться наступний поквартальний розподіл загального річного обсягу БМР:

-1 квартал -23%; 2 квартал-25%; 3 квартал-28%; 4 квартал-24%.

К-во Просмотров: 304