Лабораторная работа: Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

- Мета : отримання практичних навичок проектування розподіленої інформаційної системи із використанням технології MIDAS .

- Завдання :

Створити оригінальну (!) розподілену триланкову інформаційну системуна основі технології MIDAS . Сервер прикладень повинен інкапсулювати та експортувати деякий набір даних з абиякої таблиці БД. Прикладення-клієнт повинен підключатися до сервера прикладень та відображувати отримані від сервера дані у вигляді мережі.

Методика створення сервера прикладень за технологією MIDAS

Сервер прикладень інкапсулює велику частину бізнес-логіки розподіленого прикладення і забезпечує доступ клієнтів до БД. MIDAS-сервери прикладень повинні підтримувати деякий набір SQL-запитів для змін в БД і надсилати їх серверу БД за командою клієнтського прикладення.

Возможно вы искали - Доклад: Графическая оболочка X-Windows System

Проектуємий тут сервер прикладень використовується для генерації запитів до БД через механізм BDE .

Спочатку створимо головну форму прикладення, основне призначення якої - служити індикатором запущеного сервера (мал. 2.1 ).

Малюнок 2.1

Форму можна розташувати де-небудь у кутку екрану, а її властивість FormStyle встановити рівною fsStayOnTop , щоб не втратити її вікно серед інших відкритих вікон.

Похожий материал - Курсовая работа: Java: Русские буквы и не только…

Основною частиною сервера прикладень є віддалений модуль даних . Він є платформою для розташування невізуальних компонентів доступу до даних і компонентів-провайдерів. Розташовані на ньому компоненти з'єднань, транзакцій і компоненти, що інкапсулюють набори даних, забезпечують триланкове прикладення зв'язком із сервером БД . Це можуть бути набори компонентів для технологій BDE , ADO , InterBase Express , dbExpress та ін. Віддалений модуль даних реалізує основні функції сервера прикладень на основі надання клієнтам інтерфейсу IAppServer (або нащадка цього інтерфейсу). Для цього віддалений модуль даних повинен містити компонент-провайдер DataSetProvider , який передає пакети даних клієнтському прикладенню, а точніше компонентам ClientDataSet , а також забезпечує доступ до методів інтерфейсу IAppServer .

Для створення віддаленого модуля даних треба виконати команду File | New | Other і зі сторінки Multitier репозитарія об'єктів обрати піктограму Remote DataModule (мал. 2.2 ) .

Малюнок 2.2

У діалозі, що з'явився, слід задати ім'я компонентного класу сервера (SampleMIDASServer ) і, при необхідності, встановити прапорець Generate Events support code (мал. 2.3 ).

Очень интересно - Курсовая работа: Разработка модели теории массового обслуживания

Малюнок 2.3

На одержаній порожній формі розташуйте компоненти (мал. 2.4 ):

· Session – для забезпечення сеансів зв'язку з БД;

· Table (тут TableCustomer ), встановивши необхідні значення властивостей: DatabaseName (тут BCDEMOS ), Session (тут Session1_1 ) і TableName (тут customer.db ). Властивість Active також слід встановити рівною true (або встановити її значення динамічно при створенні модуля даних). Інакше компонент не міститиме ніяких даних, і не зможе надавати їх клієнтському прикладенню;

· DataSetProvider і зв'яжіть його властивість DataSet з TableCustomer . Якщо цього не зробити, клієнтське прикладення не матиме доступу до джерела даних.

Вам будет интересно - Контрольная работа: Короткі відомості про компакт-диски, роз’єми та мікросхеми

Малюнок 2.4


Після цього треба побудувати сервер прикладень і виконати команду Run | Install COM+ Objects. для реєстрації сервера механізмом DCOM (мал. 2.5 ).

Малюнок 2.5

Похожий материал - Реферат: Моделирование

Зареєстрований таким чином сервер повинен з'явитися у дереві Службы компонентов , яке можна оглянути командою Пуск | Панель управления | Администрирование | Службы компонентов (мал. 2.6 ).

Малюнок 2 .6

І, нарешті, MIDAS-сервер треба запустити на виконання. Тепер MIDAS-сервер зареєстрований у реєстрі Windows як ActiveX-сервер (т.н. об'єкт Автоматизації ).

К-во Просмотров: 130