Контрольная работа: Облік активів та зобовязань

Виконав: студент 2 курсу

Прокопюк О.О.

Перевірив: викладач

Дудківська В.Д.

КАНІВ 2007


Тема 1. Облік нематеріальних активів

Возможно вы искали - Реферат: Учет расчетов с персоналом организации по оплате труда

Задача 1.1.1

Необхідно визначити суму ПВ та зносу ОЗ після переоцінки.

1) Визначаємо ПВ до переоцінки ОЗ:

600000 – 400000 = 200000 грн.

2) Визначаємо коєфіцієнт переоцінки:

Похожий материал - Курсовая работа: Учет материально-производственных запасов

360000 / 200000 = 1,8

3) Визначаємо ПВ після переоцінки ОЗ:

600000* 1,8 = 1080000.

4) Визначаємо знос після переоцінки ОЗ:

400000* 1,8 = 720000 грн.

Очень интересно - Курсовая работа: Особенности информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия

Дт 10 Кт 42 на суму 480000 грн. (1080000 – 600000).

Капітал збільшився на 480000 грн.

Задача 1.1.4

Необхідно визначити суму армотизації вантажного автомобіля за рік та щорічну залишкову вартість.

Розв’язок.

Вам будет интересно - Реферат: Аудит (Контрольная)

Амортизація = (15000 – 3000) / 15 = 800 грн. – суму ароматизаційних відрахувань.

Рік Сума ароматизаційних відрахувань Нагромадження амортизації Балансова вартість (БВ)
1 800 800 14200
2 800 800 13400
3 800 800 12600
4 800 800 11800
5 800 800 11000
6 800 800 10200
7 800 800 9400
8 800 800 8600
9 800 800 7800
10 800 800 7000
11 800 800 6200
12 800 800 5400
13 800 800 4600
14 800 800 3800
15 800 800 3000

Задача 1.1.5

Необхідно: відобразити нарахування амортизації за виробничим методом протягом 4 років (дані по вантажному автомобілю взяти з попередньої задачі).

Розв’язок.

Норма амортизації = (15000 – 3000) / 2500 = 0,48.

Рік Розрахунок Амортиз. відрахування Нагромадження амортиз. БВ
15000
1 0,48 * 2000 960 960 14040
2 0,48 * 12000 5760 6720 8280
3 0,48 * 8000 3840 10560 4440
4 0,48 * 30000 1440 12000 3000

Похожий материал - Курсовая работа: Состояние и пути совершенствования основных средств

Задача 1.1.8

Необхідно: визначити фінансовий результат від реалізації ОЗ; відкрити і закрити субрахунки 742, 972, 973; скласти ЖРГО за березень ц.Р. по ТзОВ „Калісто”.

ЖРГО за березень по ТзОВ „Калісто”

Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн.
Відображено дохід від реалізації Оз 36 742 4200
Відображено податкове зобов’язання 742 64 700
Списано суму зносу 131 10 200
Списано залишкову вартість реалізованих ОЗ 972 10 1000
Поступили кошти за реалізовані ОЗ 311 36 4200
Списано дохід від реалізації 742 793 (4200-700-200)=3300
Списано собівартість ОЗ на фінансовий результат 793 972 3300

Тема ІІ. Облік запасів

К-во Просмотров: 122