Курсовая работа: Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Виконав:

студент Добріогло Андрій Дмитрович

група Е 3/1

Миколаїв – 2004

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Огляд літературних джерел або теоретичні основи ефективності сільськогосподарського виробництва.6

Возможно вы искали - Реферат: Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

1.1. Поняття та суть ефективності сільськогосподарського виробництва.6

1.2. Система показників ефективності сільськогосподарського виробництва.8

Розділ 2. Економічна ефективність рослинницьких галузей. 11

2.1 Виробничо-економічна характеристика радгоспу Степовий Миколаївського району. 11

2.2 Місце рослинництва в економіці господарства. 13

Похожий материал - Реферат: Пастереллез

2.3 Динаміка та структура витрат в рослинництві15

2.4 Продуктивність праці при виробництві продукції рослинництва. 21

2.5 Економічна ефективність виробництва і реалізації; рентабельність виробництва продукції24

Розділ 3. Динаміка виробництва продукції та фактори ефективності галузі рослинництва. 26

3.1 Динаміка валової продукції рослинництва на 100 га с. г. угідь. 26

Очень интересно - Курсовая работа: Лечение бесплодия коров

3.2 Кореляційний аналіз залежності виробництва валової продукції рослинництва від енерго- та фондозабезпеченості в радгоспі Степовий Миколаївського району. 32

Розділ 4. Основні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва. 36

4.1 Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва36

4.2 Шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. 37

Висновки. 40

Вам будет интересно - Дипломная работа: Диспепсия телят

Список використаних джерел. 42

Додатки.

Вступ

Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. Але за останні роки її обсяги постійно скорочувалися. В 1999 році було отримано всього 24,6 млн. тонн зерна, тоді як критична межа виробництва складає 31,6 млн. тонн. Отже, підвищення рівня ефективності виробництва сільськогосподарської продукції є найважливішим завданням, від рішення якого залежить продовольча безпека країни. Розв'язання його повинно здійснюватися не тільки на державному, але й на регіональному рівнях, де вирішуються питання забезпечення населення продуктами харчування. [1, с.74]

Питаннями підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції займається велика група науковців. Ними розроблені стратегічні аспекти зміцнення сільськогосподарського виробництва в країні, структурної перебудови галузі, підвищення економічної ефективності використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів, ціноутворення, формування і функціонування ринків зерна.

Однак питання підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції на рівні регіонів вимагають подальшого наукового обґрунтування і практичного вирішення.

Похожий материал - Курсовая работа: Клиническое исследование животного

Теоретична і практична значимість цієї проблеми обумовила вибір теми курсової роботи та її актуальність.

Основна мета роботи полягала у виявленні основних проблем розвитку сучасного сільського господарства та обґрунтуванні організаційно-економічних заходів з підвищення його ефективності.

Мета дослідження обумовила постановку і шляхи вирішення наступних завдань:

· уточнити сутність економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції;

К-во Просмотров: 91