Реферат: Страхування (контрольна)

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА


з навчальної дисципліни “Страхування

студента курсу групи

заочного факультету

спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства”

shura [email protected] yandex . ru

(номер залікової книжки – )

Викладач:

Рівне - 2002

Завдання на контрольну роботу.

Вступ …………………………………………………………………..…3 стор.

1. Питання №3: Форми організації фондів страхового захисту….3 стор.

Возможно вы искали - Реферат: Литература - Социальная медицина (МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ)

2. Питання №19: Частота ризику та розмір шкоди ……………..4 стор.

3. Питання №36: Роль посередників у страхуванні …………..……5 стор.

Похожий материал - Реферат: Страхування

4. Питання №50: Страхові об'єднання …………………..………..6 стор.

5. Питання №58: Добровільне медичне страхування ………….….7 стор.

6. Питання №84: Квотні й ексцендентні договори пропорційного перестрахування, їх характеристики, переваги та недоліки …….9 стор.

Очень интересно - Реферат: Интернет-страхование

Практична частина (задача) …………………………………….…..11 стор.

Висновки…………………………………………………………………13 стор.

Література ……………………………………………………………..14 стор.

Уведення.

Вам будет интересно - Реферат: Страхование

Страхування - одна з найдавніших категорій суспільних відносин. Зародивши в період розкладання первіснообщинного ладу, воно поступово стало неодмінним супутником суспільного виробництва. Первісний зміст розглянутого поняття зв'язаний зі словом “страх”. Власники майна, вступаючи між собою у виробничі відносини, відчували страх за його схоронність, за можливість чи знищення втрати у зв'язку зі стихійними лихами, пожежами, грабежами й іншими непередбаченими небезпеками економічного життя.

Ризикований характер суспільного виробництва - головна причина занепокоєння кожного власника майна й товаровиробника за своє матеріальне благополуччя. На цьому ґрунті закономірно виникла ідея відшкодування матеріального збитку шляхом солідарної його розкладки між зацікавленими власниками майна. Якби кожен окремо узятий власник спробував відшкодувати збиток за свій рахунок, то він був би змушений створювати матеріальні чи грошові резерви, рівні по величині вартості свого майна, що природно, недоцільно.

Тим часом життєвий досвід, заснований на багаторічних спостереженнях, дозволив зробити висновок про випадковий характер настання надзвичайних подій і нерівномірності нанесення збитку. Було замічено, що число зацікавлених господарств, часто буває більше числа потерпілих від різних небезпек. За таких умов солідарна розкладка збитку між зацікавленими господарствами помітно згладжує наслідку стихії й інших випадків.

В умовах сучасного суспільства страхування перетворилося в загальний універсальний засіб страхового захисту усіх форм власності, доходів і інших інтересів підприємств, організацій, фермерів, орендарів, громадян.

Термін “страхування”, що виражає перерозподільні відносини, із приводу відшкодування збитку, варто відрізняти від інших значеннєвих значень цього слова. У даному випадку цей термін вживається в значенні інструмента відшкодування збитку.

Похожий материал - Реферат: Страхование морских судов

Головним документом у сфері страхування в Україні виступає Закон України про страхування. Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

1. Питання 3. Форми організації фондів страхового захисту.

Слова "страховик", "страхова компанія", "страхова організація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності.

К-во Просмотров: 957