Реферат: Приймання розгляд і реєстрація кореспонденції в суді

План

1. Приймання і розгляд судових справ і кореспонденції.

2. Реєстрація і облік судових справ та матеріалів.

3. Реєстрація і облік пропозицій, заяв і скарг на роботу суду.

1. Приймання всіх судових справ і кореспонденції, що надійшла до суду (за винятком матеріалів, прийнятих на прийомі), відправка справ та інших документів за призначенням покладається на експедицію суду або діловода.

Возможно вы искали - Курсовая работа: Организация малого предприятия по производству полуфабриката основного компонента для производства

Працівник експедиції або діловод розкриває пакети, перевіряє наявність усіх документів, зазначених в опису, і ставить на першій сторінці обгортки справи, листа чи іншого документа штамп, в якому зазначається дата надходження матеріалу до суду та умовне позначення (індекс) підрозділу, до якого має бути передана справа.

Кореспонденція на ім’я працівників суду з відміткою “Особисто” не розкривається і передається адресату.

Якщо буде встановлено, що якогось документа або додатка до нього не вистачає, про це негайно доповідається завідувачу канцелярією; про відсутність документа або додатка складається акт, один примірник якого надсилається відправнику, другий приєднується до справи або матеріалу.

Конверти, в яких надійшли позовні заяви, касаційні та окремі скарги, подання і протести або виконавчі документи, інші документи по судових справах, обов’язково приєднуються до листування.

Справи та інша кореспонденція, що надійшла поштою або з прийому, реєструються в журналі реєстрації вхідної кореспонденції за встановленою формою №1.

Похожий материал - Реферат: Иноязычные заимствования в текстах современных СМИ

Не реєструються в журналі, а додаються до справи з написом про надходження до суду:

а) судові повістки, що повернулися до суду через відсутність адресата;

б) розписки про одержання судових повісток, копій обвинувальних висновків, копій позовних заяв тощо;

в) особиста кореспонденція, яка передається адресатові.

Завідувач канцелярією переглядає всю кореспонденцію в день її надходження та передає голові суду, суддям, іншим працівникам.

Очень интересно - Контрольная работа: Задачи по бухгалтерскому учету

Кримінальні справи, що надійшли від органів слідства, кримінальні і цивільні справи, повернуті з скасованими або зміненими вироками і рішеннями, скарги особливого контролю і скарги на дії працівників суду передаються голові суду.

Справи про адміністративні правопорушення, про звільнення від покарання чи його заміну, направлення в ЛТП розглядаються суддями після їх реєстрації в канцелярії суду.

Позовні заяви і матеріали, що прийняли судді безпосередньо від громадян, у той же день мають бути передані до канцелярії суду для реєстрації і оформлення.

Все листування, що стосується окремих судових справ та матеріалів, зареєстрованих у відповідних картках і журналах, ведеться за номером справи, матеріалу або наряду.

Інше листування ведеться за тим номером, який має матеріал по журналу реєстрації вхідної кореспонденції (форма №1).

Вам будет интересно - Реферат: The Aesthetics Of Passion And Betrayal Essay

Листи та інші матеріали, що надсилаються за ініціативою суду і не мають номера по справі, відправляються за номером наряду, в якому повинен бути зафіксований цей матеріал.

Судові справи та інше листування, що надсилаються з розсильним, записуються в розносну книгу і здаються за призначенням під розписку в цій книзі (форма №2).

Судові справи надсилаються за призначенням рекомендованими бандеролями, а позовні матеріали і виконавчі документи рекомендованими листами.

На рекомендовані бандеролі і листи складається окремо опис на бандеролі та опис на листи. Опис підшивається в наряд (наряд №1.14).

Описи документів, що надсилаються простою поштою, підшиваються в хронологічному порядку в той же наряд (наряд №1.14).

Похожий материал - Реферат: Internet Privacy Essay Research Paper Internet Privacy

2. Реєстрація справ та інших матеріалів забезпечує організацію належного обліку, контролю та оперативного їх розшуку. Основним принципом реєстрації є одноразовість. Кожен документ, справа повинні реєструватися в даному суді лише один раз.

Судові справи та інші матеріали, що надійшли до суду, реєструються на обліково-статистичних картках, в журналах і алфавітних покажчиках.

Кримінальні справи, що надійшли до суду, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках по першій, касаційній, наглядній інстанціях та в алфавітному покажчику. Алфавітний покажчик ведеться на кожного обвинуваченого (форми № 3, 4, 27, 33).

Цивільні справи по першій, касаційній, наглядній інстанціях, а також позовні заяви, що залишені без руху на підставі ст. 139 ЦПК України, реєструються на обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику (форми № 5, 6, 28, 35).

К-во Просмотров: 386