Контрольная работа: Життєвий цикл організації

ЗМІСТ

1. Життєвий цикл організації

2. Розкрийте зміст конструкторської та технологічної підготовки виробництва.

3.В чому різниця понять «ліцензіатор» і «ліцензіат»

Список літератури


Возможно вы искали - Курсовая работа: Организационные конфликты

1. Життєвий цикл організації

Існує ще один надзвичайно важливий аспект організації як базової інституції бізнесу. Мова йде про життєвий цикл організації. Адже організація, як і людина, проходить усі стадії у своєму розвитку: від народження до припинення існування. Тривале існування притаманне небагатьом організаціям і свідчить про можливості пристосування до змінного середовища. Тому життєвий цикл організації, зображений в табл. 6.2, містить такі самі етапи, як і в людини: від народження до старіння. Ця таблиця наочно характеризує всі основні аспекти діяльності організації на різних етапах життєвого циклу.

Народження організації пов'язане з задоволенням потреб нового споживача, зайняттям вільної ринкової ніші. Цьому періоду притаманні такі риси, як віра в успіх, готовність ризикувати, величезна працездатність, невелика кількість працівників.

Дитинство — надзвичайно загрозливий період. Головна загроза пов'язана з невідповідністю зростання організації порівняно зі зміною управлінського потенціалу, який значно відстає. Дуже образно цю загрозу висловив один із засновників і багаторічний керівник корпорації "Х'юлетт Пак-кард" Девід Паккард: "Смерть у бізнесі частіше трапляється не від голоду, а від неперетравлюван-ня". Внаслідок недосвідченості й некомпетентності менеджерів у дитинстві руйнується багато організацій. За даними авторитетного "Вапіс оЈ Атегіса", в цей період потерпають близько 90% малих фірм. Тому головна ціль на цьому етапі — поєднувати досягнення короткострокових успіхів та бурхливого зростання, з одного боку, з утриманням курсу на виживання, з іншого.

Юність — період переходу від комплексного менеджменту, що здійснювався невеликою компактною командою однодумців-засновників, до диференційованого менеджменту з використанням простих форм планування, прогнозування, маркетингу. Розрахунки та обґрунтовані пропозиції фахівців приходять на зміну інтуїтивним ризикованим рішенням. У команді керівників виникають суперечності через появу нових членів колективу з вузькоспеціалізованими знаннями. У цей період бажано здійснювати керівництво організацією засновником.

Похожий материал - Контрольная работа: Документальная база системы управления. Номенклатура документов, их классификация, атрибуты и форма

Зрілість організації вияв ллється у проникненні в нові сфери діяльності, розширенні й диференціації. Саме в цей період з'являється бюрократія, оскільки виникає потреба в систематизації інформації та формалізації прийняття рішень. Розвиток організації відбувається через збалансування зростання та досягнення стійкої структури і чіткого управління. Керівництво стає чимраз більше задоволеним логічністю й організованістю менеджменту. На стадії остаточної зрілості втрачається інтерес до адаптації, оновлення, децентралізації.

До влади поступово приходять досвідчені адміністратори. Талановитих спеціалістів заступають більш слухняні. Народжується самовдоволення.

Якщо на етапі ранньої зрілості організація стає помітною для конкурентів, а на проміжній зрілості з нею ведуть боротьбу, то за остаточної зрілості ця боротьба досягає найвищої гостроти. Якщо не вжити відповідних заходів, то організація починає втрачати свої позиції на ринку і відбувається перехід до етапу старіння.

Старіння пов'язане з пануванням бюрократії, наявністю громіздких структур, величезним апаратом управління, ігноруванням нових ідей. Організація стоїть на грані банкрутства.

Відродження — це стадія, коли до керівництва приходить нова команда менеджерів, погляди і можливості яких дають змогу здійснити програми внутрішньої перебудови компанії. Про складність цих процесів написано сьогодні багато книг, про які вже згадувалося. Цікавим у цьому плані виглядає напуття Девіда Кернса, який зумів відродити корпорацію "Ксерокс" у 80-ті роки, своєму наступнику Полу Аллеру. Передаючи справи, він написав коротку записку, в якій просив не забувати про дві речі: довіряти передчуттю, оскільки воно не підводить, і прагнути якомога швидше змінити корпорацію.

Очень интересно - Курсовая работа: Организация заработной платы предприятий туризма и гостиничного сервиса

2. Розкрийте зміст конструкторської та технологічної підготовки виробництва

Завдання на проектування з даної теми затверджує головний інженер підприємства чи менеджер з виробництва.

Основними роботами при проектуванні є:

-одержання завдання на проектування;

-складання технічної частини попереднього проекту (передпроекту);

Вам будет интересно - Реферат: Организация коммерческой деятельности

-підготовка економічної частини передпроекту;

-розробка пропозицій з координації при проектуванні;

-завершення попереднього проекту і внутрішнє його обговорення(розроблювачі);

-розмноження передпроекту і внутрішнє його обговорення (весь колектив);

-затвердження передпроекту.

Похожий материал - Отчет по практике: Управление персоналом компании в сфере общественного питания

Проект містить у собі всі результати передпроектних робіт з їхньою детальною розробкою, а також характеристику властивостей, якими буде володіти проектований виріб.

Проект повинен містити також інформацію, необхідщт для інших працівників підприємства, що пов'язані з виконанням завдань проекту. Якщо проект відрізняється від передпроекту, усі відхилення повинні бути показані й обґрунтовані.


Таблиця 1. Життєвий цикл організації

Основні параметри Стадії
Народження Дитинство Юність Рання зрілість Проміжна зрілість . Остаточна зрілість Старість Відродження
Головна ціль Виживання Короткочасний прибуток Прискорене зростання Систематичне зростання Збалансоване зростання Формуванняіміджу Збереження Оживання
Тип керівника Новатор Опортуніст Консультант' Співучасник Об'єднувач загальних зусиль Державнийдіяч Адміністратор Здатний надати імпульс, трусонути
Тип поведінки БойовитістІ Цілеспрямованість Гнучкість Розмаїття інтересів Нівелювання систем Зрілість, самовдоволення Підтримування статус-кво Терпимість д« змін
Тип орієнтації Самозосе-редження Місцева Регіональна Національна • Мультинаціональна Світова Самовдоволення Самокритика
Пріоритетна діяльність Новизна Конкурентоспроможність Завоювання Координація Інтеграція Збалансування Продовження існування Оновленая, розвиток
Основне завдання Вихідна ринок Зміцнення Захоплення свого ринку Зростання у різних напрямах Централізації і автоматизація Узгодження інтересів Стабільність Омолоджування
Тип планування Ненаукове "Хапай, що можеш" Прості форми: постачання, бюджет. Формалізація, регу-ляртс'ть, спеціалізація Складні форми стратегії, програми, бюджети та ін Соціальне- політична Екстраполяція Творче
Форма ' керівництва Одноосібна Група на громадських засадах Спеціальна група Децентралізація Централізаціє Колегіальна Надто традиційна Агресивна
Модель Прагнення максимального прибутку Оптиміза-ЧІЯ , Планування прибутку Патріотизм Соціальна відповідальність Державна установа Бюрократія Птах "Фенікс

З конструкторською підготовкою тісно пов'язана проектна підготовка виробництва. На практиці ці види робіт часто не розрізняють, хоча вимоги до конструкторів і проектувальників різні.

К-во Просмотров: 62