Реферат: Программирование игры Змейка

Вступ…………………………………………………………....3.

1.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА………………………………….5.

1.1.Постановка задачі………………………………………....5.

2.ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………...6.

2.1.Архітектура програми…………………………………….6.

Возможно вы искали - Реферат: Observer Review As It Happened By David

2.2.Опис програми………………………………………….....8.

2.3.Контрольний приклад………………………………………

та аналіз результатів машинного експерименту……………13.

ВИСНОВКИ……………………………………………………18.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………18.

Похожий материал - Реферат: On The Theory Of Evolution Essay Research

ДОДАТКИ……………………………………………………...19.

Вступ

Центральним поняттям програмування є, безперечно , поняття

алгоритму. З нього починається робота над програмою і від якості алгоритму залежить її успішне створення .Тому вміння програмувати в значній мірі означає розробляти хороші алгоритми і застосовувати вже відомі.

На сьогодні існує велика кількість різноманітних мов програмування, кожна з яких має свої певні переваги та недоліки. В цьому розмаїтті не завжди легко зробити свій вибір на користь якоїсь певної мови програмування .

Для реалізації поставленої задачі вибрано середовище TurboPascal. Алгоритмічна мова Pascal була створена Н.Віртом на початку 70-х років. Завдяки зусиллям розробників ця мова програмування стала потужним інструментом професійних програмістів, не втративши простоти і ясності, властивих цій мові від народження .

Очень интересно - Реферат: Бельгийское исповедание

Розробник системи TurboPascal – фірма BorlandInternational виникла в 1984 році і за порівняно короткий час неодноразово дивувала користувачів персональних ЕОМ своїми Turbo системами. Було випущено кілька версій Turbo Pascal:3.0,4.0,5.0,5.5,6.0,7.0, Pascal for Windows, Borland Pascal.

Головні особливості середовища TurboPascal:

► широкий спектр типів даних, можливість обробки рядкових та структурних типів даних;

► достатній набір операторів управління розгалуженнями та циклами;

► добре розвинутий апарат підпрограм та зручні конструкції роботи з файлами;

Вам будет интересно - Реферат: Фундаментальные макроэкономические теории

► великі можливості управління усіма ресурсами ПЕОМ;

► різноманітні варіанти стикування з мовою Асемблера;

► підтримка ідей об’єктно—орієнтованого програмування (ООП).

Саме з огляду на ці особливості програмна реалізація курсового проекту було здійснено в середовищі TurboPascal.

Курсовий проект складається зі вступу , двох розділів , висновків , списку використаної літератури , графічної частини та додатків. Текст пояснювальної записки набрано та розрдуковано з використанням текстового редактора Word. Графічна частина виконана з допомогою графічного редактора Visio.

1.Теоретична частина.

1.1.Постановка задачі.

Похожий материал - Курсовая работа: Статистический анализ социально-демографической ситуации в России и мире

Розробка програми-ігри «Змійка» для курсового проекту. Ідея програми полягає в тому, щоб «змія» могла б переміщатися по екрану за допомогою стрілок ←, ↑, →, ↓ та при набирані очок збільшувалась у довжину, при зіткненні зі своїм «хвостом» завершувалася гра. При завершені гри повинна виводитись підказка – «Завершити гру Y/N?» при натисканні клавіші «Y» гра просить ввести ваше ім’я та записує результати гри під введеним ім’ям в текстовий файл Result . dat . При натисканні клавіші «N» гра розпочинається з початку.

Гра повинна мати меню, в якому вибирається рівень складності гри, або подивитися результати попередніх ігор.

Мета написання курсового проекту — розробкапрограми -гри «Змійка».

2.Практична частина.

2.1.Архітектура програми

Для реалізації поставленої задачі розроблено програму ZMEJKA.PAS (лістинг програми представлено в додатку 3).

К-во Просмотров: 198