Реферат: Природно-ресурсний потенціал і його структура

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни

На тему:

Виконала: ...................... студентка гр. УП-361 Середа Т.А.

Возможно вы искали - Реферат: Лекции по логистике

(підпис)

Кирєвник: доц. Клюс В.І.

(підпис)

Луганськ 2006
Реферат

Курсова робота: 32 ст., 2 таблиці, 2 картосхеми, 12 використовуємих джерел.

В курсовій роботі розглядується природно-ресурсний потенціал Приднепровського економічного району.

Похожий материал - Реферат: Теория и гипотеза

Терміни:

ПРП – це сукупність природних ресурсів території, які можуть бути використані у народному господарстві з урахуванням тенденцій науково-технічного прогресу.

Потенціал природних ресурсів – це здатність природного комплексу або його окремих компонентів задовольнгяти потреби суспільства в енергії, сировині, здійсненні різноманітних видів господарської діяльності.

Природні умови – це тіла й сили природи, які мають істотне значення для життя і діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей.

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) території (акваторії) – це сукупна продуктивність природних ресурсів, засобів виробництва і предметів споживання, виражена в їхній суспільній споживній вартості.

Очень интересно - Реферат: Методы повышения эффективности работы с посредниками

Природні ресурси – це елементи й сили природи, які можуть використовуватись у виробничій і невиробничій діяльності людини.

Водоспоживання - відведення води від джерела з наступним застосуванням у технологічних процесах.

Гідроенергоресурси – запаси енергії річкових потоків і водоймищ, що лежать вище рівня моря.

Барачні ліси - ростуть по схилах балок і ярів.

Запливні ліси у заплавах річок.

Зміст

Вам будет интересно - Реферат: Логика контрольная 3 и 4

Вступ.................................................................. 4

1 Природно-ресурсний потенціал і його структура 5

2 Види оцінок ПРП....................................... 11

3 Компонентна структура ПРП.................. 12

4 Характеристика природно-ресурсного потенціалу Придніпровського економічного району.. 22

Похожий материал - Реферат: Управление пассажирскими перевозками

4.1 Мінеральні ресурси. ................................ 22

4.2 Земельні і агрокліматичні ресурси. ...... 23

4.3 Водні ресурси. .......................................... 24

4.4 Лісові ресурси. ......................................... 24

К-во Просмотров: 361