Реферат: Сільське господарство України

Коломийський економіко-правовий коледж

Курсова робота

З предмету: ”Розміщення продуктивних сил ”

На тему:

“Сільське господарство України”

Виконала:

студентка І курсу

Возможно вы искали - Шпаргалка: Экономическая теория (шпора)

групи Ф-11

Семанюк У.І.

Викладач:

Лукачик Н.В.

Коломия 2001р

Похожий материал - Статья: Что делать, если в платежке на перечисление налога допущена ошибка

.

ЗМІСТ

І Вступ_______________________________________________________

ІІ Сільське господарство України________________________________

1. Значення та структура сільського господарства____________

Очень интересно - Реферат: Государственное регулирование экономики

1.1. Основні риси землеробства___________________________

1.2. Основні риси рослинництва__________________________

1.3. Основні риси тваринництва__________________________

2.Продуктивність праці та рентабельність сільського господарства_______________________________________________

3. Екологія і сільське господарство___________________________

Вам будет интересно - Дипломная работа: Совершенствование финансово-экономической деятельности предприятия на примере ООО "МультиМедиаЦентр"

4. Фінансові відносини в сільському господарстві______________

5. Сільське госпдарство на початку XXI століття______________

ІІІ Висновок____________________________________________________

IV Література___________________________________________________

V Додаток_____________________________________________________

ВСТУП

Похожий материал - Дипломная работа: Макроэкономические проблемы и показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение

Практично у всьому світі діяльність, повязана із забезпеченням населення продуктами харчування і продуктами споживання, вийшла за межі власне сільського господарства і утворює нині систему взаємозалежних галузей, в якій взаємодіють сільське господарство, переробна промисловість,складське та холодильне господарство, оптові та роздрібні торгові підприємства, сільськогосподарської хімії сільсьогосподарської науки, агробанки.

В аграрному секторі виникають складні виробничі відносини, певна система земельних відносин власності у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її розподілу, обміну та використання. Звідси випливає основна мета теми -- з”ясувати особливості с/г виробництва в Україні, його роль в соціально-економічному процесі, розкрити сутність орендних відносин і основні тенденції та перспективи різних форм господарювання у с/г за умов соціально-орієнтованої ринкової економіки України.

Сільське господарство є однією з основних галузей народнго господарства, оскільки виробництво продуктів харчування – перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит на с/г продукцію постійно зростає, оскільки збільшується кількість населення, особливо міського. У сільському господарстві як і в інших галузях суспілного виробництва, відбувається постійний розвиток і вдосконалення продуктивних сил і на цій основі зростає ефективність с/г праці, що дає змогу з меншою кількістю робочої сили виробляти більш виробництва.

У с/г велике значення має фактор часу, зокрема своєчасне й якісне виконання польових робіт. Для отримання високого врожаю, виконати весь агрономічний комплекс робіт у короткі строки. Це вимагає повного забезпеченняві відповідним набором , комплексом різної сільськогосподарської техніки. Щоб вона не простаювала міжсезонний період, то має бути універсальною.

К-во Просмотров: 168