Реферат: Стилістичні особливості живопису республіканського Риму

студентки 1 курсу

факультету «Психології та мистецтознавства»

спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»

групи М-11

Гамшеєвої Єлізавети Олександрівни

Рівне-2007

Зміст

Возможно вы искали - Реферат: Развитие знаний о живой природе в период эллинизма

1. Вступ....................................................................................................................3

2. Етруська культура-колиска римської цивілізації…………………………….5

2.1. Численні пам’ятки етруського живопису у склепіннях…………………7

3. Республіканський Рим-спадкоємиць Етрурії. Процес консолідації племен і народів під егідою Риму………………………………………………………15

4. Загальний характер мистецтва республіканського Риму…………………..17

Похожий материал - Реферат: Древняя Греция и Рим. Общее и особенное в культуре

5. Основні стилі живопису республіканського Риму………………………….20

5.1. Колористична культура античного світу……………………………….27

6. Висновок…………………………………………………………………….28

7. Список літератури……………………………………………………………..29

8. Додаток 1. Періодизація античної культури………………………………30

Очень интересно - Реферат: История камеи

9. Додатки. Візуальний ряд…………………………………………………...31


Вступ

Перед нами

О.Шпенглер

Мистецтво античної Італії є вагомим явищем в історії європейської художньої культури і світової культури. Стародавня Італія не була так історично і культурно розвинута, як антична Греція. Велика протяжність острова (близько 1500 км ) Велика кількість етнічних груп перетворили його в зону, де перетиналися та протистояли одна одній декілька типів цивілізацій. Південна Італія – від Сицилії до Неаполітанської затоки – була заселена, переважно вздовж узбережжя , починаючи з 8 ст. до н.е.. вихідцями з Греції. Ця територія мала назву Велика Греція, що стала з 7 ст. до н.е.. одним з трьох великих центрів становлення грецької художньої культури.

Важливу роль для культури античної Італії мало становлення в центральній та частково північній Італії рабовласницької цивілізації етрусків – цивілізації полісного типу. Культура етрусків упродовж 7-3 ст. до н.е.. була важливим художнім явищем в історії стародавньої Італії. Згодом гегемонія у розвитку італійської цивілізації переходить до Риму.
Мистецтво Риму пов'язано із давньохристиянським мистецтвом, яке в свою чергу створило мистецтво, що тісно пов'язане із російською та українською традицією-візантійське .

Вам будет интересно - Реферат: Секретное оружие - Буриме: история и современность

Актуальність обраної теми : Культура римської епохи залишила людству великі художні цінності. Важливим э внесок етрусків та особливо Стародавнього Риму у історію світової цивілізації.

Європейська цивілізація Нового часу у багатьох відношеннях є послідовником римської цивілізації. Найвагоміша культура Стародавньої Греції - цієї колиски мистецтв, що пронизаний ідеями гуманізму, ствердження вроди та значущості людини, довго аж до кінця 18 ст., сприймалось через призму римського мистецтва.

Мета: Дослідити стилістичні особливості живопису республіканського Риму.

Завдання: З'ясувати особливості живопису Риму епохи республіки,

а саме:

Похожий материал - Сочинение: Социологический анализ телесериала "Доктор Хаус"

-Етруська культура.

-Пам’ятки етруського живопису у склепіннях.

-Республіканський Рим-спадкоємиць Етрурії.

- Процес консолідації племен і народів під егідою Риму.

К-во Просмотров: 114