Курсовая работа: Організація роботи підприємства

1. Організація роботи оптового торговельного підприємства ТОВ ВКФ "Блиск"

1.1 Матеріально-технічна база підприємства

ТОВ ВКФ "Блиск" оснащений всім необхідним для безперервної роботи обладнанням. Так як склад належить до малих тут недоцільно впроваджувати засоби автоматизації, а тому для покращення умов праці проведено механізацію виробничого обладнання.

На підприємстві використовується таке виробниче обладнання:

1. ваговимірювальне обладнання –– ваги напівавтоматичні стаціонарні. Використовуються при прийманні товарів для перевірки фактичної наявності сумішей і її порівняння з вказаною у супровідних документах.

Возможно вы искали - Реферат: Лекции по маркетингу

2. вантажно-розвантажувальне обладнання, а саме засоби малої механізації –– вантажні візки та домкрати. Застосовуються для збільшення продуктивності праці вантажників під час здійснення вантажно-розвантажувальних операцій.

На даний час все обладнання на фірмі "Блиск" знаходиться у належному стані та в достатній кількості для здійснення безперебійного функціонування підприємства, відповідаючи всім вимогам охорони праці і безпеки. Такий стан є результатом чіткого контролю за технічним станом обладнання, його своєчасного ремонту і заміни при моральному та фізичному зносі.

Окрім виробничого персоналу на підприємстві також працюють управлінці і їх діяльність теж потребує використання певного обладнання. Тому на ТОВ ВКФ "Блиск" використовується таке офісне обладнання:

1. стаціонарні телефони забезпечують зв’язок між директором, бухгалтером та завідуючим складом для пришвидшення видачі розпоряджень і їх виконання;

2. комп’ютерно-обчислювальна техніка –– комп’ютери з відповідними бухгалтерськими та економічними програмами встановлені в кабінеті директора і головного бухгалтера;

3. копіювальна техніка розміщена в кабінеті завідуючого складом і включає принтер та ксерокс.

Похожий материал - Реферат: Моніторинг ресторанного бізнесу

З вищепереліченого зрозуміло, що підприємство в повному обсязі забезпечене як виробничим так і офісним обладнанням.

1.2 Правила охорони праці, протипожежної безпеки, санітарні вимоги щодо утримання приміщень фірми "Блиск"

На ТОВ ВКФ "Блиск" виконуються всі правила щодо охорони праці, санітарії та протипожежної безпеки.

При появі нового працівника на підприємстві він проходить інструктаж з питань охорони праці та протипожежної безпеки. Інструктаж проводиться завідуючим складом. При виявленні недостатності знань з питань охорони праці чи протипожежної безпеки працівники допускаються до роботи лише після проходження навчання з відповідних дисциплін.

В ході інструктажу обговорюються такі питання:

Очень интересно - Реферат: Организационно-производственное обеспечение качества и конкурентоспособности продукции

1. доведення до відома працівника, що приймається на роботу графіків проходження медичних оглядів, навчань та інструктажів з питань охорони праці і протипожежної безпеки;

2. правила роботи з обладнанням та окремими видами продукції;

3. поняття гігієни праці та виробничої санітарії, ознайомлення з відповідними нормативними актами з вищенаведених питань;

4. ознайомлення з наявними засобами протипожежної безпеки, які є на підприємстві та правилами щодо їх застосування в відповідних ситуаціях;

5. доведення до відома працівника порядку необхідних дій у випадку виявлення на території складу задимлення чи загорання;

Вам будет интересно - Курсовая работа: Системный подход как инструмент маркетингового анализа территорий

6. відповідальність за порушення вищеперелічених правил.

Результатом проведення інструктажу є письмове підтвердження працівника про ознайомлення з цими правилами, яке вноситься до журналу з інструктажів.

На фірмі завжди у справному стані знаходяться засоби протипожежного захисту і зв’язку. Забезпечення пожежної безпеки покладено на директора підприємства.

1.3 Функціональні обов’язки матеріально відповідальних осіб

Матеріальну відповідальність на ТОВ ВКФ "Блиск" несуть завідуючий складом та головний бухгалтер.

Похожий материал - Реферат: Разработка маркетинговой стратегии продвижения шоколадной продукции на рынок

Завідуючий складом на підприємстві виконує такі функції:

· визначає вимоги до товарів, а також відповідність їх якості стандартам, технічним умовам, укладеним договорам та іншим нормативним документам;

· здійснює контроль за виконанням договірних зобов'язань, надходженням і реалізацією товарів;

· бере участь у підготовці даних для складання претензій на постачання неякісних товарів і відповідей на претензії замовників;

К-во Просмотров: 82