Реферат: Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин

Завдання 5.1.: побудувати регресійне рівняння, якщо за величину X приймається "кількість місць у найбільш важливих комітетах ВР (комітети з питань: бюджету, нац. безпеки і оборони, боротьби з орг. злочинністю і корупцією, законодавчого забеспечення правоохоронної діяльності, свободи слова і інформації, Єврпейської інтеграції)", а за величину Y - "кількість народних депутатів у фракціях ВР". Величина n=108 (кількість депутатів в проаналізованих фракціях).

Дані спостережень наведені в таблиці:

Х 4 7 10 15 20 nj
У
15 3 6 0 0 0 9
20 11 19 0 0 0 35
40 0 0 9 13 0 22
60 0 0 0 14 0 14
100 0 0 0 0 33 33
ni 14 25 9 27 33 108

Mx = 4*(14/108) + 7*(25/108) + 10 (9/108) + 15*(27/108) + 20(33/108) = 12.83

My = 15*(9/108) + 20*(35/108) +

+ 40*(22/108) + 60*(14/108) + 100*(33/108) = 54.21

Возможно вы искали - Курсовая работа: Утечка капитала

Dx = ( (4-12.83)2 *(14/108))+( (7-12.83)2 *(25/108))+( (10-12.83)2 *(9/108))+

+( (15-12.83)2 *(27/108))+( (20-12.83)2 *(33/108)) = 35.53

Dx = ( (15-54.21)2 *(9/108))+( (20-54.21)2 *(35/108))+( (40-54.21)2 *(22/108))+


+( (60-54.21)2 *(14/108))+( (100-54.21)2 *(33/108)) = 1193

Похожий материал - Реферат: Судовое оборудование для работ под водой норвежского судна ОГЮСТ

b = My - a ·Mx =54.21-(0.24108 · 12.83) =51.12

Відповідно регресійне рівняння має вигляд: y= 0.24108x+51.12

Завдання 5.2.: побудувати регресійне рівняння, якщо за величину X приймається "кількість народних депутатів у фракціях ВР ", а за величину Y - "кількістю місць у найбільш важливих комітетах ВР (комітети з питань: бюджету, нац. безпеки і оборони, боротьби з орг. злочинністю і корупцією, законодавчого забеспечення правоохоронної діяльності, свободи слова і інформації, Єврпейської інтеграції)". Величина n=14 (кількість проаналізованих фракцій)


Фракція Кількість народних депутатів Кількість місць у комітетах ВР Xi ·Yi Xi2
Xi Yi
1 Наша Україна 103 33 3399 10609
2 КПУ 60 14 840 3600
3 СПУ 20 6 120 400
4 БЮТ 19 7 133 361
5 Регіони Укр. 47 13 611 2209
6 ППУ і Труд.Укр. 42 9 378 1764
7 СДПУ(о) 37 3 111 1369
8 Народовладдя 21 3 63 441
9 Євр. вибір 18 0 0 324
10 Дем. ініціативи 18 4 72 324
11 Агр. партії 16 1 16 256
12 НДП 15 6 90 225
13 Народний вибір 14 3 42 196
14 Поза фракційні 20 6 120 400
Сума 450 108 5995 22478

Відповідно регресійне рівняння має вигляд: y=0. 315x – ( - 2.4)

Очень интересно - Реферат: Проектування виробничих процесів

Для перевірки ідентичності формул розраховується:

математичне очікування Mx = ((103*(1/14))+(60*(1/14))+(20*(1/14))+

+(19*(1/14))+(47*(1/14))+(42*(1/14))+(37*(1/14))+(21*(1/14))+(18*(1/14))+

+(18*(1/14))+(16*(1/14))+(15*(1/14))+(14*(1/14))+(20*(1/14)) = 32,14

математичне очікування My = (( 33*(1/14))+(( 14*(1/14))+(( 6*(1/14))+

Вам будет интересно - Курсовая работа: Типы и факторы девиантного поведения подростков

+(( 7*(1/14))+(( 13*(1/14))+(( 9*(1/14))+(( 3*(1/14))+(( 3*(1/14))+(( 0*(1/14))+

+(( 4*(1/14))+(( 1*(1/14))+(( 6*(1/14))+(( 3*(1/14))+(( 76*(1/14)) = 7,71

Dx = (((103-32.14)^2)*(1/14))+(((60-32.14)^2)*(1/14))+(((20-32.14)^2)*(1/14))+

+(((19-32.14)^2)*(1/14))+(((47-32.14)^2)*(1/14))+(((42-32.14)^2)*(1/14))+

+(((37-32.14)^2)*(1/14))+(((21-32.14)^2)*(1/14))+(((18-32.14)^2)*(1/14))+

Похожий материал - Реферат: Поняття, зміст і функції науки

+(((18-32.14)^2)*(1/14))+(((16-32.14)^2)*(1/14))+(((15-32.14)^2)*(1/14))+

(((14-32.14)^2)*(1/14))+(((20-32.14)^2)*(1/14)) = 572,4082

Dy = (((33-7.71)^2)*(1/14))+(((14-7.71)^2)*(1/14))+(((6-7.71)^2)*(1/14))+

+(((7-7.71)^2)*(1/14))+(((13-7.71)^2)*(1/14))+(((9-7.71)^2)*(1/14))+

К-во Просмотров: 52