Реферат: Види та форми логістичного сервісу

РЕФЕРАТ

на тему:

“Види та форми логістичного сервісу”
ПЛАН

Вступ

1. Поняття логістического сервісу

2. Формування системи логістического сервісу

3. Показники якості

4. Логістичне обслуговування

Возможно вы искали - Доклад: Отображение геометрических структур

Висновок

Список літератури

Вступ

В умовах кризи економіки в нашій країні вівся і продовжує вестися пошук нових форм і методів керування для її оздоровлення. До них варто віднести в недалекому минулому досягнення кібернетики і комп'ютерної техніки; до них відносяться в даний час досягнення маркетингу і логістики.

Слово «логістика» походить від грецького слова «logistike», що означає мистецтво обчислювати, міркувати. Історія виникнення і розвитку практичної логістики іде далеко в минуле.

Логістику розглядають як сукупність дій для комплексного керування циркуляційними й інформаційними потоками в сфері економіки і як міждисциплінарну науку.

Фахівці вважають, що безперечно логістика виступає як науковий напрямок, а її найбільше радикально набудовані послідовники і пропагандисти вважають логістику новою наукою. Логістика, як наука, затверджують вони, займає ведучу роль у раціоналізації й автоматизації виробництва. Це наука про раціональну організацію виробництва і розподілу, що комплексно із системних позицій охоплює питання постачання підприємства сировиною, паливом, матеріалами, напівфабрикатами, про організацію збуту, розподіли і транспортування готової продукції.

Похожий материал - Реферат: Применение новейших экономико-математических методов для решения задач

В умовах «ринку покупця» продавець змушений будувати свою діяльність, виходячи з купівельного попиту. При цьому попит не обмежується попитом на товар. Покупець диктує свої умови також і в області складу і якості послуг, що робляться йому в процесі постачання цього товару.

Послуга, у загальному розумінні цього терміна, означає або дію, що приносить користь, допомогу іншому. Робота з надання послуг, тобто по задоволенню або нестатків називається сервісом.

Однак головний принцип сучасного сервісу складається в наступному: «Хто робить, той і обслуговує». Іншими словами, хто робить виріб, той організує і веде його сервіс.

Але конкурентному ринку сервіс є підсистемою маркетингової діяльності підприємства, що забезпечує комплекс послуг, зв'язаних зі збутом і експлуатацією споживачем виробів – машин і устаткування, побутової техніки, засобів транспорту і т.д.

Правильно орієнтований сервіс, що супроводжує виріб на всьому протязі його життєвого циклу в споживача, забезпечує постійну його готовність до нормального споживання і працездатність. Усе це пояснює важливість роботи з організації сервісу.

1. Поняття логістического сервісу

Очень интересно - Реферат: Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа

Природа логістичної діяльності припускає можливість надання споживачу матеріального потоку різноманітних логістических послуг.

Логістичний сервіс нерозривно зв'язаний із процесом розподілу і являє собою комплекс послуг, що робляться в процесі постачання товарів.

Об'єктом логістического сервісу є різні споживачі матеріального потоку (мал.1). Здійснюється логістичний сервіс або сам постачальник, або експедиторською фірмою, що спеціалізується в області логістического обслуговування.

Рис. 1. Варіанти надходження матеріального потоку в систему споживання.

Вам будет интересно - Реферат: Жизнь во Вселенной

Усі роботи в області логістического обслуговування можна розділити на 3 основні групи:

1) передпродажні, тобто роботи з формування системи логістического обслуговування;

2) роботи з надання логістических послуг, здійснювані в процесі продажу товарів;

3) посляпродажний логістичний сервіс.

До початку процесу реалізації робота в області логістического сервісу містить у собі, в основному, визначення політики фірми в сфері надання послуг, а також їхнього планування.

Похожий материал - Шпаргалка: Хронология открытий в физике электричества

До передпродажного сервісу відносяться консультування, що відповідає підготовка виробів, а у випадку передачі техніки в безкоштовну спробну експлуатацію – навчання персоналу покупця (чи його самого), демонстрація техніки в дії, забезпечення необхідною документацією. Після прибуття товару до місць продажу працівники служби сервісу усувають виниклі під час транспортування неполадки, монтують і регулюють устаткування, тобто приводять його в робочий стан. Передпродажний сервіс завжди безкоштовний.

У процесі реалізації товарів можуть виявлятися різноманітні логістические послуги, наприклад:

-наявність товарних запасів на складі;

-виконання замовлення, у тому числі, підбор асортименту, упакування, формування вантажних одиниць і інші операції;

К-во Просмотров: 74