Реферат: Діагностика раннього дитячого аутизму

Зміст

Вступ

І. Історичний аспект проблеми раннього дитячого аутизму (РДА)

І.1 Основні етапи у становленні проблеми РДА

І.2 Різні підходи до проблеми раннього дитячого аутизму у зарубіжних та вітчизняних психологічних школах

Возможно вы искали - Реферат: Деятельность Альфреда Адлера

І.3 Клініко-психологічні класифікації РДА

ІІ. Діагностика раннього дитячого аутизму

ІІ.1 Діагностичні критерії РДА

ІІ.2 Основні ознаки розвитку аутичної дитини

ІІ.3 Проблеми формування зв’язку аутичної дитини з матір`ю: діагностичне значення

Похожий материал - Реферат: Дефицит доверия к миру и к себе как причина криминального поведения подростков

ІІІ. Експериментальна частина

Висновок

Тезаурус основних понять

Використана література


Вступ

Очень интересно - Контрольная работа: Психологический портрет личности

Сучасні дослідження свідчать, що у світі зростає кількість дітей, які страждають від тяжкого порушення розвитку – аутичного синдрому. Тому в останні десятиріччя в коло наукових досліджень дефектології потрапляє аномалія психічного розвитку за типом раннього дитячого аутизму (РДА). Цією проблемою все більше цікавляться психіатри (особливо дитячі), психологи, педагоги. «Аутизм - це відлюдькуватість, бар’єр у взаєминах з іншими, проте і відчайдушна потреба в спілкуванні, і водночас страх перед ним. Аутизм – це неспроможність знайти в собі сенс власного існування через відчуття мінімальної безпеки, необхідної для зустрічі із зовнішнім світом» (Джованні Джервіс).

Аутизм привертає до себе особливу увагу, бо кількість аутичних дітей у всьому світі зростає. Нині окремі статистичні дослідження вказують, що 1 дитина з 1000 має класичний аутизм, а 1 зі 125 – розлад аутичного спектру; 1 з 10 дітей класифіковано як розумово відсталу. (6)

Аутизм – проблема не тільки дітей, а й сім`ї та суспільства.Цей розлад часто називають «прихованим» тому, що аутичні люди залишаються незрозумілими. Коли у навчальних закладах зустрічаються діти з аутичними тенденціями – їм необхідна кваліфікована психолого-педагогічна допомога, яка полягає у створенні емоційного та психологічного комфорту, вихованні почуття впевненості та захищеності, а згодом у поступовому обережному введенні нових навичок, форм поведінки.

Діагностика раннього дитячого аутизму базується на методі спостереження. Спостерігаючи за аутичною дитиною в природних умовах можна помітити неадекватність поведінки, розлади психічних процесів, емоційної сфери.

Метою нашої роботи є прагнення узагальнити знання з розвитку та діагностики дітей, які страждають на РДА.

Вам будет интересно - Научная работа: диагностика личностных характеристик старшеклассников

Для реалізації мети ми поставили наступні завдання:

- підібрати і опрацювати матеріал з даної теми;

- описати як розглядалася проблема РДА у історичному аспекті;

- вказати на основні діагностичні критерії раннього дитячого аутизму;

- описати основні ознаки розвитку аутичної, для врахування їх у діагностичних цілях;

Похожий материал - Контрольная работа: Диференційна психофізіологія

- провести дослідження дитини з аутичними тенденціями;

- здійснити прогноз відносно подальшого розвитку цієї дитини.


Історичний аспект проблеми РДА
Поняття "синдром раннього дитячого аутизму" увів в обіходь американець Л. Каннер, який в 1943 році у власній клініці спостерігав 11 схожих між собою випадків. Завдяки його послідовникам - австрійцю Г. Аспергеру і нашому співвітчизнику С. Мнухіну – сьогодні ми маємо в своєму розпорядженні обширні знання про цю хворобу.

Клінічна, патологічна одиниця РДА признається фахівцями більшості країн. Не дивлячись на це, в поглядах на генез і прогноз раннього дитячого аутизму немає спільних думок. Підходи до визначення РДА зазнають зміни, практично, впродовж усіх 50-ти років, що пройшли з часу його опису.

За даними психіатрів Німеччини, США, Японії частота РДА зустрічається від 4 до 26 випадків на 10000 дитячого населення. Співвідношення хлопчиків і дівчаток 4/5: 1. У дітей з РДА коефіцієнт інтелектуальності більш ніж в двох третинах випадків нижчий 70.

К-во Просмотров: 86