Реферат: Проектування виробничих процесів

1. ТИПИ ПРОЕКТІВ

2. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ

3. СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

4. УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

ЛІТЕРАТУРА


1. ТИПИ ПРОЕКТІВ

Возможно вы искали - Курсовая работа: Типы и факторы девиантного поведения подростков

Класифікаційні ознаки (основні фактори), що визначають кожен конкретний проект:

· масштаб (розмір ) проекту;

· терміни реалізації;

· якість;

· обмеженість ресурсів;

Похожий материал - Реферат: Поняття, зміст і функції науки

· місце й умови реалізації проекту.

Інвестиційний проект:

1. Діяльність, що припускає здійснення комплексу яких-небудь дій, що забезпечують досягнення визначених цілей.

2. Як система організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення яких-небудь чи дій такі дії, що описують.

Інвестиції можуть охоплювати як повний науково-технічний і виробничий цикл створення продукції (ресурсу, послуги ),так і його елементи (стадії ).

Очень интересно - Реферат: Толстой Декабристы (из неоконченного)

Масштабність: малі проекти і мегапроекти.

Малі проекти не великі по масштабу, прості й обмежені обсягами (наприклад, дослідно-промислові установки, невеликі промислові підприємства, модернізація діючих виробництв ).

Капіталовкладення в даний проект складає до 10-15 млн.$, трудозатрати- до 40-50 тис. людино-годин.

Важкість виправлення допущених помилок вимагає дуже ретельного визначення об'ємних характеристик проекту, графіка проекту , форм звіту, а також умов проекту.

Мегапроекти - це цільові програми, що містять безліч взаємозалежних проектів, об'єднаних загальною метою, виділеними ресурсами і відпущеним на їхнє виконання часом (наприклад, міжнародні, державні, національні і регіональні програми).

Вам будет интересно - Контрольная работа: Использование микрообъектов в раскрытии преступлений

* висока вартість ( 1 млрд.$ і більш);

* капіталомісткість ( потреба у фінансових засобах);

* трудомісткість - 2 млн. людино-годин на проектування, 15-20 млн.чіл.-годин на будівництво;

* тривалість реалізації - 5-7 і більш років;

* необхідність участі інших країн;

Похожий материал - Реферат: Виды рисков

віддаленість районів реалізації ,а отже додаткові витрати на інфраструктуру;

* вплив на соціальне й економічне середовище регіону і навіть країни в цілому.

По терміну реалізації: короткострокові (швидкісні) проекти.

Звичайно реалізуються на підприємстві з виробництва новинок різного роду, досвідчених установках, відбудовних роботах. На таких об'єктах замовник звичайно йде на збільшення остаточної (фактичної ) вартості проекту проти первісної, оскільки найбільше він зацікавлений у якнайшвидшому його завершенні.

К-во Просмотров: 63