Книга: Дослідження мотивації досягнення і уникнення невдач

Дослідження мотивації досягнення і уникнення невдач

Під мотивацією досягнення розуміють сукупність цілей, потреб і мотивів, які стимулюють людину прагнути до досягнення цілей у всіх сферах життєдіяльності і бути активною в їх досягненні. При цьому особливу увагу потрібно приділити потребам в досягненні цілі і страху невдачі, потребі в самоствердженні, прагненню до пізнання, прагненню до винагороди при досягненні цілей. Мотивація досягнення виконує ряд істотних функцій:

– пізнавальну (прагнення до набуття необхідних знань з метою наступного їх застосування в життєдіяльності);

– емоційну (відображення впливу емоцій на ту чи іншу діяльність людини);

– інтегративну (відображення системи самооцінок діяльності і досягнутого результату).

Возможно вы искали - Дипломная работа: Стратегическое планирование муниципального образования

Ведучими особливостями людей з високим рівнем мотиву соціального успіху є: активність, впевненість в собі, висока загальна самооцінка, впевненість в своїй привабливості, ініціативність, практичність, організованість, особистий вплив, інтелект, вміння налагоджувати з людьми стосунки.

Пропоновані методики призначені для того, щоб оцінити, якою мірою в людини розвинута потреба (бажання, прагнення, які виступають як риси характеру) добиватися успіхів і уникати невдач в різних життєвих ситуаціях.

Мета заняття: ознайомитись з призначенням і змістом існуючих методик для дослідження мотивації досягнення успіху і уникнення невдач; дослідити власний рівень мотивації досягнення успіху; порівняти результати за двома методиками.

Обладнання: опитувальник Т. Елерса і А. Меграбяна, 4 картинки з певним сюжетом, бланк відповідей.

Порядок роботи. Спочатку студенти здійснюють самооцінку за методикою оцінки рівня досягнення і уникнення невдач Т. Елерса і А. Меграбяна.

Похожий материал - Реферат: Инновационный потенциал менеджмента

Після цього проводиться дослідження за другою (проективною) методикою. Для цього студенти діляться на пари, в якій один виступає в ролі психолога, а другий – в ролі досліджуваного. В інструкції потрібно підкреслити, що це ніби тест на багатство уяви, яка буде оцінюватися по тому, наскільки детальним, різноманітним і цікавим виявиться текст відповідей на запропоновані запитання. Досліджуваному на 20 сек. показується картинка з певним сюжетом. Після цього картинка забирається і досліджуваний отримує завдання: якомога швидше написати по картинці короткий твір-оповідання за наступним планом:

- Ким є люди, зображені на картинці?

- Що відбулося з ними до цього і привело до даної ситуації?

- Що вони роблять зараз?

- Про що думають ці люди в даний момент часу?

Очень интересно - Реферат: Маркетинговые исследования

- Які їхні бажання і почуття?

- Що відбудеться з ними далі?

На всі ці запитання досліджуваний повинен дати письмову відповідь, причому для відповіді на кожне запитання поданого плану відводиться тільки 1 хвилина. Час контролює психолог і по його закінченню (1 хв.) дає команду про перехід до відповіді на друге запитання. Досліджувані повинні писати швидко, викладаючи перші думки, які прийдуть в голову.

Після того, як досліджуваний дасть відповідь на всі запитання, йому показується наступна картинка і вся процедура повторюється. Далі досліджуваний послідовно відповідає на аналогічні запитання ще за двома картинками. Всього картинок – 4.

Обробка результатів

Вам будет интересно - Доклад: Международный рынок услуг

1. Підрахувати загальну суму балів відповідно до ключа методики.

Ключ: по 1 балу за відповіді «так» на запитання: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41; по 1 балу за відповіді «ні» на запитання: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39; відповіді не враховуються на запитання: 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40.

2. На основі одержаних даних дати інтерпретацію виявлених якостей, при цьому звернути увагу на ступінь їх вираження.

1–10 балів – низька мотивація до успіху.

11–16 балів – середній рівень мотивації.

Похожий материал - Реферат: Разработка системы менеджмента в организации

17–20 балів – помірно високий рівень мотивації.

Більше 21 бала – досить високий рівень мотивації до успіху.

Обробка результатів

1. Підрахувати загальну суму балів відповідно до ключа методики. За кожне вибране слово з «+» присвоюється 1 бал.

К-во Просмотров: 172