Реферат: Державні пенсії

1. Право громадян на матеріальне забезпечення в похилому віці і в разі наступлення окремих ситуацій.

2. Поняття пенсії, її ознаки.

3. Види державних пенсій.

4. Умови призначення пенсій.

5. Право вибору пенсії.

Возможно вы искали - Реферат: Оценка бизнеса 8

6. Юридичні гарантії права на пенсію.


Серед основних соціальних право громадян велике значення має право на матеріальне забезпечення громадян в похилому віці. Дане право закріплене в Конституції України. Держава гарантує всім громадянам України при наступленні старості отримання різних видів пенсійного забезпечення, яке здійснюється за рахунок різних джерел фінансування. Проте, держава законодавчо закріплює не лише право на пенсійне забезпечення в разі наступлення конкретного віку. Громадяни також мають право на матеріальне забезпечення в разі наступлення таких умов, коли їх стан здоров’я, або вік не дозволяють їм забезпечити своє проживання. Це матеріальне забезпечення в зв’язку зі стійкою втратою працездатності, тобто отриманням інвалідності. Це матеріальне забезпечення осіб, які по своєму віку і фізичному станові самі не можуть себе забезпечити. Таке забезпечення вони отримували від близьких їм людей, які померли, тобто матеріальне забезпечення в разі втрати годувальника. І, врешті решт, держава гарантує забезпечення непрацездатних громадян.

Матеріальне забезпечення здійснюється шляхом виплати щомісячних пенсій.

Що таке пенсія? В юридичній літературі є декілька визначень пенсії. Наведемо приклад 3-х з них.

Пенсія – це грошове забезпечення, яке отримується з громадських фондів споживання громадянами при наступленні у них постійної або стійкої непрацездатності, або презюмірованої (по віковому признаку, по вислузі років), або встановленої шляхом медичного обстеження (по інвалідності); пенсія призначається громадянам за їх працю або іншу громадську корисну діяльність і служить для них постійним та основним джерелом засобів до існування.

Похожий материал - Реферат: Статеві органи

Це визначення в достатній мірі повно охоплює всі признаки, що характеризують пенсію взагалі.

Ще одне визначення пенсії.

Пенсія – це регулярна грошова виплата соціально-аліментарного призначення, яка проводиться особам похилого віку, інвалідам та іншим категоріям громадян і їх сім’ям в випадках, що передбачені законодавством з суспільних фондів споживання в зв’язку з їх (або особи, яка була їх годувальником) трудовою діяльністю, яка припинена або замінена більш легкою з поважних причин, встановлених законом; виплата, розмір якої залежить від заробітної плати, яку громадянин отримував раніше. Ця виплата являється для непрацюючих пенсіонерів основним джерелом засобів до існування.

Таке визначення трохи громіздке.

І ще одне визначення:

Очень интересно - Реферат: Rick Pitino Biography Essay Research Paper Success

Пенсія – це щомісячна грошова виплата аліментарного характеру з громадських фондів споживання, яка передбачена для непрацездатних громадян і яка проводиться в зв’язку із старістю, в випадку інвалідності, втрати годувальника та вислузі років, обумовлена конкретною тривалістю суспільно-корисної діяльності і в розмірі, що залежить від заробітної плати.

На мій погляд це саме конкретне визначення, воно включає в себе всі основні ознаки , що характеризують пенсію.

Це наступні ознаки:

1. Щомісячність пенсії.

2. Наявність джерела виплати пенсії.

Вам будет интересно - Курсовая работа: Психологическое консультирование одаренных детей

3. Аліментарний характер пенсії.

4. Наявність конкретних випадків, встановлених законодавством, у разі наступлення яких призначається пенсія (вік та стан).

5. Наявність умов виплати пенсій:

а) вік;

б) трудовий стаж;

Похожий материал - Реферат: МАКРОЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

в) інвалідн6ість;

г) заробітна плата.

6. Це основне джерело засобів для існування.

7. Грошове вираження в процентному відношенні до з.п. або до мінімального розміру конкретної пенсії (соц. пенс.).

К-во Просмотров: 87