Контрольная работа: Статус та основні функції сільського, селищного, міського голови

Зміст

Вступ

I. Статус сільських, селищних, міських голів

II. Функції сільського, селищного, міського голови

III. Обрання сільського, селищного, міського голови

Возможно вы искали - Реферат: Обзор судебной практики по делам о признании брака недействительным

IV. Повноваження сільського, селищного, міського голови

Висновок

Список вокористаних джерел


Вступ

сільський селищний міський голова

Похожий материал - Реферат: Адміністративний примус

Мета – дослідити статус та функції сільського, селищного, міського голови, розглянути і оволодіти, спираючись на Конституцію і закони України, знаннями щодо питання обрання і повноваження сільського, селищного, міського голови, охарактеризувати їх діяльність.

Актуальність – дана тема є досить актуальною, оскільки сільський, селищний, міський голова представляє територіальну громаду, місцеву раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, тому відіграє важливу роль в системі місцевого самоврядування.

Стан наукової розробки - над питанням сільського, селищного, міського голови працюють: доктор юридичних наук, професор, Інститут Законодавства Верховної Ради України – Ніна Романівна Нижник, також доктор наук з державного управління, професор, Міністерство регіонального розвитку – Василь Степанович Куйбіда. Професор, завідуючий кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ Ю.О. Куц і його колега професор, завідуючий кафедри економічної теорії і фінансів ХарРі НАДУ А.О.Дєгтяр – за плідної співпраці випускають у 2008 році випускають "Практичний посібник сільського, селищного, міського голови" – 500 сторінок, де детально розкривається це питаня. За активну участь потрібно відзначити Всеукраїнську громадську організацію "Клуб мерів"- це об’єднання досвідчених прфесіоналів самоврядування з усіх куточків України, нині членами клубу є 38 мерів, які розвивають місцеве самоврядування, обмінюються досвідом і навчають "молодих", уперше обраних сільських, селищних, міських голів, тепер уже періодичне видання під назвою «Порадник міському голові». Досліджують це питаня також: Ф.В. Золотарьов, А. М. Колодій, А.В. Андрушко, І. Б. Ковтун, О.Д. Лазор та богато інших.

Досягнення моєї мети зумовлюється такими завданнями :

- розглянути правовий статус сільських, селищних, міських голів;

Очень интересно - Курсовая работа: Регистрация граждан по месту жительства и пребывания

- охарактеризувати діяльність сільського, селищного, міського голови;

- визначити яким Законам України вони підпорядковуються;

- дослідити і проаналізувати функції і вибори сільського, селищного, міського голови;

- зрозуміти, коли починається повноваження сільського, селищного, міського голови, і за яких умов вони припиняються.


I. Статус сільських, селищних, міських голів

Вам будет интересно - Курсовая работа: Особенности методики расследования заказных убийств

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Правовий статус сільського, селищного, міського голови визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Крім того, на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", якщо інше не встановлено законом.

Згідно рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року №7 - сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади, яка має представницький мандат.

Відповідний голова як особа, що має представницький мандат, виступає від імені виборців, зокрема, представляє територіальну громаду, місцеву раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян тощо.

Виконання цієї функцій має місце тому, що виборці обрали його і наділили мандатом. [9; 215]

У ст.141 Конституції України та у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено й закріплено статус та повноваження сільських селищних голів.

Похожий материал - Реферат: Правовое положение дворянства в Российской Империи в XVIII- нач. XX века

У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпоряджання земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Дане положення знайшло своє офіційне тлумачення в Рішенні Конституційного Суду України від 20.05.2004 р. №12 - 2004 в якому, зокрема, підкреслюється, що сільський, селищний, міський голова як головна посадова особа відповідної територіальної громади з представницьким мандатом не може одночасно бути депутатом будь-якої ради, в тому числі -Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також народним депутатом.

II. Функції сільського, селищного, міського голови

К-во Просмотров: 133