Контрольная работа: Маркетингові дії залежно від етапів життєвого циклу товару

Вступ

Життєвий цикл товару

Зміни маркетингових заходів на різних етапах життєвого циклу товару (таблиця)

Маркетингові стратегії залежно від етапів життєвого циклу товару

Список використаної літератури


ВСТУП

Возможно вы искали - Курсовая работа: Медиапланирование рекламной кампании магазина "Спортивный мир"

Товар – головний діловий предмет на ринку. Людина купує на ринку не товари, а функціональну спроможність задовольнити відповідну потребу.

Відоме загальне витрачання товару як економічної категорії, що є наслідком праці, не для власного споживання, а для обміну.

З позиції маркетингу, товар – це усе, що може задовольняти нестаток або потребу і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання чи споживання.

Товар – складне, багатоаспектне поняття, відповідно з яким головними є споживні властивості товару, тобто можливість задовольнити потреби того, хто цим товаром володіє.

З точки зору маркетингу, товаром можуть бути:

Похожий материал - Контрольная работа: Экономика торгового предприятия

¾ вироби та послуги, що пропонуються споживачам;

¾ послуги, що є супутніми для товару (упакування, маркування, обслуговування);

¾ вигода, яку отримує споживач у разі здійснення покупки.

Товарна одиниця – відособлена цілісність, що характеризується показниками величини, ціни, зовнішнього вигляду й інших атрибутів.

Товар - перший і найважливіший елемент комплексу маркетингу. Товарна політика вимагає прийняття рішень, які співвідносяться між собою та стосуються окремих товарних одиниць, товарного асортименту і товарної номенклатури. Кожну товарну одиницю, пропоновану споживачам, можна розглядати з точки зору трьох рівнів.

Очень интересно - Реферат: Аудит відділу маркетингу компанії ООО Епіцентр К

Товар за задумом – основна послуга, яку дійсно бажає отримати покупець.

Товар у реальному виконанні – це пропонований на продаж товар з певним набором властивостей, зовнішнім оформленням, рівнем якості, марочною назвою й упакуванням (марка виконання).

Життєвий цикл товару (ЖТЦ) – зміна обсягу продажу протягом часу його існування.

Концепція життєвого циклу товару описує збут продукту, прибуток, конкурентоспроможність товару і стратегію маркетингу з моменту початку розробки товару і до його зняття з ринку. Вона була вперше опублікована Теодором Левітом у 1965 р. ця концепція виходить з того, що будь-який товар рано чи пізно витісняється з ринку іншим, новим або дешевшим продуктом, тобто товару відведено певний термін життя, протягом якого він проходить низку етапів (стадій, фаз). Мета маркетингу полягає в тому, щоб за можливістю, продовжити термін перебування товару на ринку. При цьому приводиться деякі етапи скорочувати, а деякі затягувати, користуючись інструментами регулювання попиту.

Поняття життєвого циклу товару застосовується як до класів товарів (телевізори), так і до підкласів (кольорові телевізори) і навіть до певної моделі чи торговельної марки (кольорові телевізори «Електроніка»).

Вам будет интересно - Контрольная работа: Управление качеством непродовольственных товаров

Графічна модель ЖТЦ являє собою криву попиту (продажів, збуту) товару, побудовану за даними виміру параметрів ринку за прогнозними даними.


Обсяг продажу і прибутку
обсяги продажу
прибуток
Час
період розвитку виведення на ринок зростання зрілість спад
Збитки / капіталовкладення
Етапи життєвого циклу товару.

Зміни маркетингових заходів на різних етапах життєвого циклу товару.

Заходи Етапи
розробки впровадження розширення зрілості спаду

Цілі маркетингу

Виявити запити ринку Залучити до товару новаторів Розширення збуту та асортименту Підтримка відмінних рис Скоротити, оживити
Конкуренція На рівні ідей та задумів Відсутня або незначна Деяка Сильна

Мала

Прибуток Відсутній Відсутній Зростає Значний Скорочується
Споживачі Відсутні Новатори Масовий ринок забезпечених осіб Масовий ринок

Консерватори

Товарний асортимент Дослідний зразок Одна базова модель Зростання кількості моделей Повний асортимент Товари найбільшого попиту
Збут Відсутній Залежить від товару Зростає кількість торговельних підприємств Скорочується кількість торговельних підприємств
Цінова політика Базова ціна Залежить від товару Значний діапазон цін Повна сезонна лінія Окремі ціни
Просування Інформаційне Переконуюче Конкурентне Інформаційне

Похожий материал - Реферат: Особенности организации работы ресторанов в предприятиях гостиничного хозяйства

Маркетингові стратегії залежно від етапів життєвого циклу товару.

Етапи життєвого циклу товару:

1. Розробка нового товару. Це створення оригінального товару чи

модифікування того, що вже існує, випуск нової торговельної марки силами науково-дослідного відділу компанії. У цей час обсяги продажу дорівнюють нулю, а витрати у міру наближення до заключних стадій процесу

К-во Просмотров: 178