Курсовая работа: Оцінка екологічної безпеки території Харківської області та виявлення факторів ризику

Вступ

Розділ І.Географічне положення території

1.1 Характеристика та фізико-географічні умови розташування регіону

1.2 Кліматичні умови

1.3 Характеристика ґрунтового покриву

Возможно вы искали - Контрольная работа: Химические, физические факторы окружающей среды, меры предупреждения вредного влияния на организм

1.4 Гідрологічні та гідрографічні характеристики водних об’єктів

Розділ ІІ. Характеристика господарсько-виробничого комплексу Харківської області

Розділ ІІІ. Характеристика потенційних екологічних небезпек регіону та визначення факторів екологічного ризику

3.1 Ідентифікація факторів екологічного ризику природного характеру

3.2 Ідентифікація факторів екологічного ризику техногенного характеру

Похожий материал - Реферат: История заповедного дела в СССР и России

Розділ ІV. Прогнозування наслідків викиду НХР при аваріях на промислових об’єктах

4.1 Довгострокове прогнозування

4.2 Аварійне прогнозування

Розділ V. Оцінка екологічної безпеки промислового виробництва на локальному рівні

5.1 Оцінка потенційної небезпеки промислового об’єкту в умовах нормальної експлуатації

Очень интересно - Статья: Некоторые проблемы экологической гидрогеологии Богучарского Подонья

5.2 Оцінка ступеню перевищення рівня шкідливої дії підприємства над нормативними показниками

5.3 Оцінка реципієнтів шкідливої дії в межах прилеглих територій

5.4 Комплексна інтегральна оцінка екологічної небезпеки промислового об’єкту

Розділ VІ. Оцінка екобезпеки за допомогою розрахунку балансу кисню

Висновок

Вам будет интересно - Контрольная работа: Основные законы и принципы экологии

Використана література


Вихідні дані

Область

Донецька

Найменування НХР

Хлор

Похожий материал - Реферат: Cреды жизни и загрязнение окружающей среды

Відстань від населеного пункту

-

Ємності: 1

2

К-во Просмотров: 856