Реферат: Медична послуга експертиза економічності

Медична послуга: експертиза економічності

Удосконалювання системи медичного страхування как механізму реформування і поліпшення якості медичної допомоги ставить перед дослідниками пошук економічно доцільних форм і структур по наданню медичних послуг. Підвищення ефективності використання ресурсів - один зі шляхів забезпечення якості медичної допомоги. Які би методи експертизи медичної допомоги не обиралися, контроль за наданням медичної послуги і ее якістю повинний бути багаторівневою постійно діючою системою. Умовно виділювані рівні експертизи амбулаторно-поліклінічної діяльності представлені на малюнку 1.

Рис.1. Умовні рівні експертизи поліклінічної діяльності системи медичного страхування.

Обраний об'єкт експертизи пропонується формалізувати по умовним експерементуемих елементах:

· експертиза форми (наявність обов'язкових записів в історії хвороби, медичній карті й іншим медичним документам);

· експертиза дії (план діагностичних, лікувальних і інших заходів щодо медичної послуги);

Возможно вы искали - Курсовая работа: Учет затрат предприятия

· експертиза змісту (виконання встановленого набору маніпуляцій і дій, що відповідають раніше обговореному і прийнятому критеріям клініко-діагностичного стандарту);

· експертиза вірогідності (формалізоване підтвердження суб'єктивним лікарським висновкам - розбіжність результатів об'єктивних досліджень і лікарського висновку);

· експертиза достатності (виконання стандартів із заздалегідь установленим визначеним кількісним ступенем, часткове вираження обсягу виконаного стандарту);

· експертиза економічності (відносний критерій грошового вираження медичної послуги - клініко-економічний стандарт (КЭС), ступінь відхилення убік подорожчання або необґрунтованої дешевини);

· експертиза доцільності (умовно формалізований критерій, що припускає суб'єктивний експертний висновок типу “ні”);

Похожий материал - Дипломная работа: Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

· експертиза якості (умовно формалізований критерій, заснований на оцінках психологічного задоволення пацієнта).

У дослідженні, що представляється, приведені і вивчені питання експертизи економічності на прикладах співвідношення вартісних характеристик медичних послуг амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної діяльності.

Лікувально-профілактичні заснування м. Володимира, що роблять медичну допомогу 289000 дорослому населенню обласного центра, функціонують у системі обов'язкового медичного страхування із серпня 1995 р.

У системі ОМС із 10 поліклінік задіяні 6. Не введені в систему медичного страхування амбулаторно-поліклінічні заснування обласних управлінь внутрішніх справ і служби безпеки, поліклініки міністерства шляхів сполучення і студентська.

Міська поліклініка №1 є самостійним амбулаторно-поліклінічним заснуванням, інші поліклініки входять до складу поліклінічних об'єднань медико-санітарних частин.

Очень интересно - Реферат: Бухгалтерский финансовый учет 2

Частка приписного населення до поліклінік м.Володимира представлена на малюнку 2.

Лікувальне заснування Число приписного населення Частка приписного населення (у %%)
Міська поліклініка № 1 85 000 29.41
Поліклініка ПО МСЧ “Автоприбор” і “Точмаш” 85 000 29.41
Поліклініка ПО МСЧ Владимирського хімічного заводу 20000 6.92
Поліклініка ПО МСЧ АТ “Владимирський тракторний завод” 50000 17.31
Поліклініка ПО МСЧ Стройтрестов і ДСК 35000 12.11
Поліклініка Юрьевецкой лікарні № 6 14000 4.84
По всіх поліклініках 289000 100.00

Рис. 2. Розподіл дорослого населення м.Володимира по територіальних поліклініках.

Сума засобів за надані амбулаторні послуги по рахунках усіх поліклінік м.Володимира склала за 1996 рік 8 025 182 тисяч руб. У середньому на один пацієнта, що звернувся за амбулаторними медичними послугами, було витрачено 20900 карбованців. Середня вартість одного поліклінічного відвідування виявилася рівної 11000 карбованців.

Аналіз деяких фінансово-економічних показників госпіталізованих пацієнтів у лікарні м.Володимира за 1996 року представлений у таблиці 1.

Таблиця 1.

Деякі статистичні і фінансово-економічні показники госпіталізації в стаціонари м.Володимира в 1996 р.

Лікувальне заснування Число госпіталізоване
ных \ частка спрямованих поліклінікою №1
Середня вартість стаціонарного лікування одного пацієнта (руб.) Середня вартість одного ліжко-дня (руб.) Виставлено по счетам у страхові компанії за всех больных (мил.руб.) Оплачено за хворих спрямованих поліклінікою №1 (мил.руб)
ПО МСЧ “Автоприбор” і “Точмаш” 11203\20.7% 846200 47100 9.106 1.962
ПО МСЧ Владимирського хімічного заводу 4006\30.3% 663400 30500 2.895 0.805
ПО МСЧ АТ “Владимирський тракторний завод” 12585\24.6% 862200 59900 3.473 2.669
ПО МСЧ Стройтрестов і ДСК 2985\34.1% 570600 28700 1.760 0.580
Юрьевецкая лікарня № 6 3113\34.3% 772200 35500 1.145 0.392
По всіх лікарнях 33889\27.3% 791300 44200 18.605 6.408

Частка засобів витрачених на лікування всіх пацієнтів у стаціонарах міста склала 69.86%, на поліклінічні послуги - усього лише 30.14%.

Частка госпіталізованих із самостійної поліклініки №1 склала 27.3%, хоча на долю приписного населення приходиться 29.4%.

Вам будет интересно - Курсовая работа: Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости

На всіх пацієнтів амбулаторні медичні послуги, що одержали, у поліклініці №1 витрачено за рік 3 072 000 тисяч карбованців, а на лікування в стаціонарах хворих з території обслуговування поліклініки №1 витрачено в два рази більше засобів, тобто 6 408 000 тисяч карбованців, чи 67,59 % від усіх сум, витрачених на лікування населення території обслуговування поліклініки №1 у 1996 році.

Відзначається тенденція збільшення числа хворих направляються на госпіталізацію з “своєї” поліклініки в “свій” стаціонар.

У структурі госпіталізованої захворюваності в порівнянні з 1994 р. відзначається ріст числа пролікованих у стаціонарах хворих із захворюваннями, необґрунтованими для стаціонарного лікування. Так госпіталізованих з гострими респіраторними інфекціями виявилося 0.5% від загального числа нозологій. Збільшилася частка госпітализованих із хронічною патологією в стадіях ремісії.

Середня вартість медичних послуг, наданих одному стаціонарному хвор, склала 791 300 руб. і коливалася від 570600 руб. до 862200 руб.

Один ліжко - день у лікарнях м.Володимира по тарифах 1996 року обходився страховим медичним компаніям від 28700 до 59900 карбованців.

Похожий материал - Дипломная работа: Облiк виробничих витрат на пiдприємствах плодоовочеконсервної промисловостi

У системі введеного медичного страхування не відбулося очікуваного перерозподілу потоків пацієнтів з орієнтуванням на більш дешевий амбулаторно-поліклінічний вид медичної допомоги.

Навпаки, відносно низькі тарифи поліклінічної медичної послуги, заробляння засобів лікувальними заснуваннями обласного центра по системі валових показників(у поліклініках - по числу лікарських відвідувань, у стаціонарах - по числу ліжко-днів) привели до збереження витратного механізму при фінансуванні системи охорони здоров'я, при якому велика частка засобів витрачається на стаціонарний вид медичної допомоги.

І більш того, у лікарняно-поліклінічних об'єднаннях намітилися тенденції напрямку хворих з “амбулаторними” видами патологій у стаціонари, де при адекватних діагностичних і лікувальних витратах суми, одержувані від медичних страхових компаній, у десятки разів більше, ніж при амбулаторному наданні медичної допомоги.

Подібне виявилося можливим ще і тому, що в медичних страхових компаніях не створений дієво функціонуючий механізм медичної експертизи.

К-во Просмотров: 278