Курсовая работа: Товарознавча експертиза ковбасних виробів

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

УКРАЇНИ

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

КУРСОВА РОБОТА

Возможно вы искали - Контрольная работа: Тренинг продаж

На тему: ТОВАРОЗНАВЧА Експертиза ковбасних ВИРОБІВ

Виконав студент

Гр. ТЕМС – 51

Зубань Р. В.

Науковий керівник

доц. Назаренко Л.О.

ПОЛТАВА 2002

ПЛАН

Вступ

1Огляд літератури

Похожий материал - Курсовая работа: Формирование сбытовой политики на примере магазина "Самара"

1.1 Правила проведення експертизи ковбасних виробів

1.2 Вимоги до якості ковбасних виробів та їх дефекти

1.3 Правила прийомки ковбасних виробів

2 Товарознавча експертиза ковбасних виробів

2.1 Характеристика об’єкту проведення експертизи

Очень интересно - Контрольная работа: Разработка комплекса маркетинга на примере парикмахерской "Завиток"

2.2 Методи проведення експертизи ковбасних виробів

2.3 Товарознавча експертиза ковбасних виробів

2.4 Результати проведення експертизи

Висновки та пропозиції

Додатки

Вам будет интересно - Реферат: Рекламное обращение к покупателям

Література

ВСТУП

В останні роки економіка України знаходиться в глибокому кризовому стані. В умовах загального спаду виробництва в галузях народного господарства в найбільш кризовому стані опинилося сільське господарство. Роздрібнення сільськогосподарських підприємств, пріоритет багатотоварному виробництву, орієнтація на фермерство при відсутності матеріально – технічних та фінансових ресурсів для його розвитку, подорожчання кредитних ресурсів, скорочення фінансування, самознищення до недавнього часу від функцій управління ринковими відношеннями в багато чому визначили соціально - економічне положення агропромислового комплексу, привели до скорочення об’єктів виробництва сільськогосподарських продуктів.

Значне скорочення поголів’я худоби викликало відповідний спад об’ємів виробництва продукції – цінного сегменту продовольчого ринку України. Стабільна тенденція скорочення об’ємів виробництва м’яса в Україні в останні 8 років зберігається і в теперішній час (таб. 1.1).

Таблиця 1.1. Аналіз виробництва м’яса різними господарствами в Україні за 1999-2001 роки.

Господарства

Виробництво м’яса в забійній масі ,тон
1997 1998 1999
Сільськогосподарські 7.6 2.07 1.94
Підсобні господарства 2.5 2.7 2.61
Фермерські господарства - 0.08 0.08

Незважаючи на значний спад виробництва м’яса та м’ясних продуктів, стан забезпечення ними споживчого ринку відносно стабільний, що зв’язано, у першу чергу, зі зменшенням покупної здатності населення та надходження у великих об’ємах цієї продукції. Підприємство м’ясного виробництва продовжували в 2001 році працювати в умовах крайної обмеженості сировинних ресурсів. Суттєво змінилася і структура каналів реалізації худоби і птиці товаровиробником: продаж на ринку через свою торговельну мережу і підприємства громадського харчування; бартерні угоди, які частково вирішують проблеми платежів, що характерно для взаємовідносин з переробними підприємствами. все це привело до значного скорочення худоби, що направляється на промислову переробку.

Похожий материал - Курсовая работа: Сегментирование рынка потребителей предприятий общественного питания: понятия, значение, критерии и реализация

Важку ситуацію з сировинним забезпеченням підприємств м’ясної промисловості в останні роки усугубляє створення сільскогосподарьськими товаровиробниками мілких і промисловою технологією підприємств по переробці м’ясної сировини без необхідного техніко – економічного обґрунтування та існуючого виробничого потенціалу. Скорочення об’єктів виробництва тваринницької продукції і поставок її на промислову переробку визвало адекватне зниження рівня виробництва м’яса і субпродуктів в 5 раз. По цьому показнику промисловість відкинута на 40 років назад. В 2,3 рази знизилося виробництво ковбасних виробів і в 1,5 рази – м’ясних консервів. Коефіцієнт використання середньорічної потужності підприємств м’ясної промисловості по видам виробляємої продукції знизився з 77-88% в 1996 році, до 20-44% в 1998 році, а по асортименту – зріс.

В таблиці 2 приведена динаміка промислового виробництва продукції з 1990 року по 1998 рік.

Таблиця 1.2. Виробництво м’ясної продукції в Україні в 1993-2001 роках

Продукція

М’ясо і субпродукти

Промислове виробництво ,тис грн.
1990 1997 1998 1998 в % до
1990 1998
1 категорії 6494 1510 1307 20.1 87.0
В т.ч. м’ясо птиці 1270 333 - - -
Ковбасні вироби 2283 1146 992 43.5 87.0
М’ясні напівфабрикати 1075 225 185 17.2 83.0
М’ясні консерви 443 293 302 68.2 104.0

К-во Просмотров: 522