Лабораторная работа: Творчий підхід до вивчення математики

зміст

1. Формування творчої особистості учня в процесі навчання математики

1.1.Властивості творчої особистості

1.2.Методика формування творчої особистості при вивченні математики

2. Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики

Возможно вы искали - Дипломная работа: Условия развития интеллектуальных процессов младших школьников средствами компьютерного обучения

3. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках математики

4. Незвичайні творчі вправи до уроків математики

1. Формування творчої особистості учня в процесі навчання математики

1.1 Властивості творчої особистості

Проблема творчості в наші дні стала настільки актуальною, що вона по праву вважається проблемою століття.

Похожий материал - Контрольная работа: Игрушка

Школа покликана якомога раніше виявити якості творчої особистості в учнів, і розвивати їх у всіх школярів, зважаючи, звичайно, на те, що діти народжуються з різними задатками творчості. Водночас більшою мірою потрібно дбати про розвиток творчої особистості у здібних та обдарованих учнів.

Для того, щоб формувати творчу особистість у процесі навчання математики були виділені такі основні властивості творчої особистості:

-сміливість думки, схильність до ризику;

-фантазія;

-уявлення і уява;

Очень интересно - Реферат: Умственное воспитание детей средствами природы

-проблемне бачення;

-вміння долити інерцію мислення;

-здатність виявляти суперечності;

-вміння переносити навчальні досягнення і досвід у нові ситуації;

-незалежність;

Вам будет интересно - Курсовая работа: Формирование у дошкольников самостоятельности

-альтернативність;

-гнучкість мислення;

-здатність до самоуправління.

Творча особистість, на думку В.Андрєєва, - це такий тип особистості, для якого характерна стійка, високого рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-творча активність, що проявляється в органічній єдності з високим рівнем творчих здібностей, які дозволяють їй досягти прогресивних, соціально та особисто значущих результатів у одній або кількох видах діяльності.

Творчі здібності особистості - це синтез її властивостей і рис характеру, які характеризують ступінь їх відповідності вимогам певного виду навчально-творчої діяльності і які обумовлюють рівень результативності цієї діяльності.

Похожий материал - Реферат: Индивидуализация в учебно-воспитательном процессе

В.Крутецький виділяє такі компоненти математичних здібностей:

1)здібність до формалізації математичного матеріалу, довідділення форми від змісту, абстрагування відконкретних кількісних відношень і просторових формта оперування формальними структурами відношень ізв'язків;

2)здібність узагальнювати математичний матеріал,вичленувати головне, відволікатися від неістотного,бачити загальне у зовні різному;

3)здібність до оперування числовою і знаковоюсимволікою;

К-во Просмотров: 461