Реферат: Лізинг і автоматизація

1. Стан лізингової діяльності на сучасних підприємствах ……….……..….2

2. Стадії лізингу які забезпечує автоматизація……………………………….4

3. Забезпечення фінансової сторони лізингу……………………………………7

4. Комплексний підхід до бізнес процесів…………………………………….9

Література……………………………………………………………………….13


1. Стан лізингової діяльності на сучасних підприємствах

Возможно вы искали - Реферат: Феноменология анализа финансовой устойчивости коммерческого банка

Постійні зміни в бухгалтерському обліку на всіх його ділянках призводять до переходу бухгалтерських програм до класу проблемно-орієнтованих систем. Зазначені зміни потребують від сучасних систем автоматизації не тільки більш розвинутих можливостей, а й наявності рішень відпрацьованих методично.

Підприємства, які займається лізинговою діяльністю, мають використовувати при автоматизації операцій, пов’язаних з цією діяльністю, модифіковані програмні рішення.

Автоматизація діяльності лізингової компанії повинна забезпечити досягнення наступних цілей:

- ефективна робота з контрагентами;

- прискорення здійснення операцій по укладанню лізингових угод;

Похожий материал - Реферат: Управління вхідними і вихіними грошовими потоками їх характеристика. Планування грошовими потоками

- поточний моніторинг лізингових справ;

- бухгалтерський облік діяльності лізингової компанії;

- прискорення підготовки і ведення внутрішньої документації;

- фінансовий аналіз;

- ефективна організація роботи з персоналом;

Очень интересно - Контрольная работа: Эволюция отраслевой структуры экономики региона

- планування фінансів, складання бюджетів, контроль над їх виконанням;

- отримання багатовимірних аналітичних звітів.

Одним з найважливіших критеріїв бухгалтерських програм є можливість модифікації її настройок, що визначає гнучкість системи . Для введення Системи в експлуатацію - є впровадження окремих частин - модулів. Для такої поетапної роботи алгоритми Системи групуються в окремі модулі виходячи з цілей автоматизації. Так, в Системі передбачається наявність зокрема таких модулів:

1. Лізинговий модуль.

2. Бухгалтерський облік.

Вам будет интересно - Реферат: Банкротство предприятий и организаций

3. Фінанси.

Договірний модуль

Договірний модуль – основний - профільний модуль Системи. Цей модуль є дуже важливим за виконуваними функціями, наявністю різноманітних документів, довідників та алгоритмів.

Основою бізнесу - основним інструментом отримання прибутку, для Лізингової компанії є Договір лізингу. Укладання, супроводження і виконання договору лізингу завжди складається з декількох етапів:

- попередній етап;

Похожий материал - Реферат: Бизнес-план как форма стратегического планирования: цели и задачи

- підготовка і експертиза документів;

- укладення договору;

- моніторинг проекту;

- завершальний етап.

К-во Просмотров: 234