Курсовая работа: Компютерна схемотехніка

1.1 Синтезувати комбiнацiйну схему, що реалізує задану функцію 5-ти змінних.

1.2 За результатами синтезу побудувати функціональну схему в заданому базисі.

1.3 Спроектувати керуючий автомат Мура за заданою граф-схемою алгоритму. Побудувати принципову схему автомата на елементах малого ступеня інтеграції заданої серії. Визначити максимальну затримку переключення схеми та максимальну допустиму частоту переключення.

1.4 Спроектувати керуючий автомат Мілі за заданою граф-схемою алгоритму. Побудувати принципову схему автомата на основі програмованих логічних матриць (ПЛМ).

Завдання видав: доц. каф. інф. систем __________ А.О. Ніколенко

Возможно вы искали - Реферат: Материально- техническое снабжение

Завдання одержав: ст. гр. АН-011 ____________ С.М. Бородавкін


Анотація

Метою даної курсової роботи являється закріплення основних теоретичних і практичних положень дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка» і одержання навички в проектуванні принципових схем цифрових пристроїв обчислювальної техніки. Знання, одержані під час вивчення цієї дисципліни, використовуються для аналізу та синтезу різноманітних цифрових пристроїв обчислювальної техніки та автоматики. На початку роботи виконується вибір варіанту за схемою розглянутою складачем роботи. По-перше синтезується комбінаційна схема і за результатами синтезу будується функціональна схема в базисі 2І-НІ. Потім проектується автомат Мура за блок-схемою і будується принципова схема автомату на елементах малого ступеня інтеграції серії КР1533. Проектується автомат Мілі за заданою граф-схемою алгоритму і будується схема на основі ПЛМ.


Зміст

1. Синтез комбінаційної схеми

1.1. Отримання вихідної БФ

1.2. Мінімізація БФ

Похожий материал - Реферат: Arabic Literature Essay Research Paper Anthony BaldinoMr

1.3. Вибір базиса. Застосування факторного алгоритму

2. Синтез управляючого автомата Мура

2.1. Вибір вихідних даних для проектування

2.2. Розрахунок даних синтезу

3. Синтез управляючого автомата Мілі

Очень интересно - Реферат: Обработка данных таблицы в Excel

3.1. Вихідні дані

3.2. Дані синтезу

4. Перелік використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2

Вам будет интересно - Реферат: Пятьдесят тысяч

Додаток 3

Додаток 4


1. СИНТЕЗ КОМБІНАЦІЙНОЇ СХЕМИ

1.1. Отримання вихідної БФ

Вихідна БФ 5-ти змінних задається своїми значеннями, які визначаються 7-розрядними двійковими еквівалентами чисел, що вибираються з таблиці 1 [1] за значеннями числа (А), місяця (В) і порядкового номера (С) за списком групи. Значення функції на наборах:

· 0-6 – за значенням А;

· 7-13 – за значенням В;

Похожий материал - Реферат: Культ Верховного Существа

· 14-20 – за значенням С;

· 21-27 – за значенням (А + В + С);

· 28-31 – невизначені значення.

A = 27 ® 3710 = 1001012 ® X100101

К-во Просмотров: 296